Yerel Yönetimlerde CBS Uygulamaları Deneme Sınavı Sorusu #965672

Heyelan duyarlılık analizinde girdi olarak kullanılacak veriler, türlerine göre raster veya spatial veri kaynağı operatörleri ile tanımlanarak aşağıdakilerden hangisiyle puanlamaları yapılmaktadır?


Geocalculator

GeoEditör 

Netcad Mimar

Tampon analizi

GeoFunction


Yanıt Açıklaması:

Heyelan duyarlılık analizinde girdi olarak kullanılacak veriler, türlerine göre raster veya spatial veri kaynağı operatörleri ile tanımlanarak puanlamaları GeoEditör operatörleri yardımı ile gerçekleştirilmektedir. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum