Yerel Yönetimlerde CBS Uygulamaları Deneme Sınavı Sorusu #1053670

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi kapsamında imar uygulaması yapabilmek için aşağıda belirtilen koşullardan hangisinin sağlanması gerekmez?


Uygulama imar planına dayanmalıdır. 

Uygulama imar planının uygulanmasına yönelik imar programı bulunmalıdır.

İmar uygulaması yapılacak düzenleme alanının, belediye ve komşu alanları içinde belediye encümeni kararıyla, dışında il özel yöntemi kararıyla belirlenmiş olması gerekmektedir.

Düzenleme alanının içinde imar planına göre konut (yerleşim) alanları bulunmalıdır.

Düzenleme ortaklık payı olarak kesilen alanlar imar planında yer almamalıdır.


Yanıt Açıklaması:
  • Uygulama imar planına dayanmalıdır. Planı bulunmayan yerlerde imar uygulaması yapılamaz, uygulama alanı içerisinde plansız alanlardan bölümler bulunamaz. Dayanak oluşturacak imar planının, nazım ve uygulama imar planlarından oluşacağı açıktır.
  • Uygulama imar planının uygulanmasına yönelik imar programı bulunmalıdır. Belediyeler, imar planlarının yürürlüğe girmesinden başlayarak en geç üç ay içinde söz konusu imar planını uygulamak üzere beş yıllık imar programlarını düzenler. Program belediye meclisince onaylandıktan sonra kesinleşir.
  • İmar uygulaması yapılacak düzenleme alanının, belediye ve komşu alanları içinde belediye encümeni kararıyla, dışında il özel yöntemi kararıyla belirlenmiş olması gerekmektedir.
  • Düzenleme alanının içinde imar planına göre konut (yerleşim) alanları bulunmalıdır. İmar uygulaması, imar planında yerleşime ayrılmış alanlarda yapılabilir.

Düzenleme ortaklık payı doğrudan %40 oranı uygulanamayacağı gibi düzenleme ortaklık payı olarak kesilen alanlar, genel hizmetlerden ve bu hizmetlerler ilgili yapılardan başka amaçlarla kullanılamaz.

Yorumlar
  • 0 Yorum