Yerel Yönetimlerde CBS Uygulamaları Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 10 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Yukarıdaki görsel hangi tür analiz proje şablonuna ait standart proje yapısı ve sayısal yükseklik modelini göstermektedir?


Hava kirlilik yoğunluğu analizi

Havza analizi

Yerleşilebilirlik analizi

Eğim analizi

Yükseklik analizi


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Adres Kayıt Sisteminde olan Numarataj verileri arasında yer almaz?


Mahalleler

Yollar

Kapılar

Yapılar

Ulaşım araçları


3.Soru

Adalar ile parseller arasında oluşan alan farklarının bulunarak parselere dağıtıldığı ya da yola verildiği işlem aşağıdakilerden hangisidir?


Değerleme

Düzenleme

Düzenleme Payı

Dengeleme

Ayırma


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yüzeye vuran güneş ışığının XY düzlemi ile derece cinsinden yaptığı açı olup 0-90 arası değişmektedir?


Netcad

Tema Oluştur

Referanslar

Z açısı

XY açısı


5.Soru

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi kapsamında imar uygulaması yapabilmek için aşağıda belirtilen koşullardan hangisinin sağlanması gerekmez?


Uygulama imar planına dayanmalıdır. 

Uygulama imar planının uygulanmasına yönelik imar programı bulunmalıdır.

İmar uygulaması yapılacak düzenleme alanının, belediye ve komşu alanları içinde belediye encümeni kararıyla, dışında il özel yöntemi kararıyla belirlenmiş olması gerekmektedir.

Düzenleme alanının içinde imar planına göre konut (yerleşim) alanları bulunmalıdır.

Düzenleme ortaklık payı olarak kesilen alanlar imar planında yer almamalıdır.


6.Soru

Uygulama imar planının harita üzerinden gösterildiği ölçek nedir?


1/100.000

1/1.000

1/500

1/5.000

1/10


7.Soru

GEOPARSEL tablosu ADA ve PARSEL kolon bilgileri, hangi kolonunun bölünmesi ile doldurulabilir?


ADAPARSEL

REFERANSLAR

GEOPARSEL

NETÇAP

PARSEL


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi düzenleme alanına giren parsellerin yüzölçümü toplamlarından, imar adalarının imar parsellerine ayrılan kısımlarının yüzölçüm toplamı çıkartılarak
bulunur?


Düzenleme Ortaklık Payı

Düzenleme Ortaklı Payı Oranı

Ortak Katılım Oranı

Kesinti Oranı

Kamusal Alanlar Oranı


9.Soru

C¸oklu tehlike analizinin diğer bir girdisi olan ‘deprem duyarlılığı’ için fay hatlarında 0-1000 metre etki mesafesindeki alanlar kaç puan olarak değerlendirilmektedir?


2

4

6

8

10


10.Soru

İmar çapı üzerinden ön, yan ve arka çekmelerin gösterilmesi için hangi seçenek oluşturulur.


İnşaat alanı takasa göre seçeneği oluşturulur.

Tabaka seçeneği oluşturulur.

İnşaat veri tabanın aktarılması seçeneği oluşturulur.

Çekmeler oluştur seçeneği oluşturulur.

İmar çapı alanın belirtilmesi seçeneği oluşturulur.