Yerel Yönetimlerde CBS Uygulamaları Deneme Sınavı Sorusu #973578

Aşağıdakilerden hangisi Adres Kayıt Sisteminde olan Numarataj verileri arasında yer almaz?


Mahalleler

Yollar

Kapılar

Yapılar

Ulaşım araçları


Yanıt Açıklaması:

Adres Kayıt Sistemi (AKS), kişilerin yerleşim yeri (ikamet) ve diğer adres bilgilerinin, standartlara uygun şekilde tek merkezde tutulması ve bu bilgilerin belli ilkeler çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmasını sağlamak amacıyla uygulamaya konulduğu sistemdir

Yorumlar
  • 0 Yorum