Yönetim Sistemleri Ve Risk Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #995661

I- Evli olmadan birlikte yaşanılan partner
II- Yıllardır görüşülmeyen çocuk
III- Uzakta yaşayan eş
Yukarıda verildiği kadar yakınlık düzeyine sahip bireylerden hangisi manevi tazminat hakkına sahip olabilir?


Yanlız I

Yanlız II

Yanlız III

I ve II

II ve III


Yanıt Açıklaması:

Manevi tazminat talebinde bulunacak kişinin işçiyle kan ya da sıhri hısımlığı şart değildir. Ölene duygusal yakınlık yeterlidir. Bu nedenle olaydan acı ve ızdırap duyan sevgili, sözlü gibi yakınlar manevi tazminat talebinde bulunabilirler. Benzer şekilde yıllardır görüşülmeyen veya uzakta yaşayan eş, çocuk ve ana-baba ise bu haktan mahrum kalabilirler.

Yorumlar
  • 0 Yorum