Yönetim Sistemleri Ve Risk Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #995754

İş kazası ya da meslek hastalığı sonucu hayatını kaybeden işçiye verilen tazminat/tazminatlar aşağıdakilerden hangisidir?


Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Maddi tazminat

Manevi tazminat

Maddi ve manevi tazminat

Destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat


Yanıt Açıklaması:

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

İş kazası ya da meslek hastalığı sonucu hayatını kaybeden işçinin maddi desteğinden mahrum kalanlara sağlanmış olan bu tazminat hakkı, TBK’da düzenlenmiştir. Buna göre, ölüm halinde uğranılan zararlar özellikle cenaze giderleri, ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri, çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar ve ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu nedenle uğradıkları kayıplardır

Yorumlar
  • 0 Yorum