Yönetim Sistemleri Ve Risk Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #995951

Aşağıdakilerden hangisi çalışan temsilcisinin görevlerinden biri değildir?


İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili çalışmalara katılma

Çalışmaları izleme

Gerekli imkanları sağlamak

Tehlike kaynağının yok edilmesi

Tekliflerde bulunma


Yanıt Açıklaması:

C¸alışan temsilcisi, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma vb konularda çalışanları temsil etmeye yetkilidir.  

Yorumlar
  • 0 Yorum