Yönetim Sistemleri Ve Risk Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #995952

İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturma yükümlülüğü ile alakalı aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?


Bir tür yönetime katılma modeli oluşturur.

Bir danışma kurulu niteliğindedir.

Üç aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı bir işyeri olmalıdır.

Her kurul birbirinden bağımsız çalışmalar yapar.

İşyerinde devamlı olarak en az yüz çalışan olmalıdır.


Yanıt Açıklaması:

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin örgütlenmede önemli bir işleve sahip birim, iş sağlığı ve güvenliği kuruludur. Bu kurullar, bir tür yönetime katılma modeli oluşturmaktadır.  

Yorumlar
  • 0 Yorum