Yönetim Sistemleri Ve Risk Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #996004

AB'nin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında yapılan düzenlemelerde, aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği direktiflerinden biri olarak belirlenmemiştir?


İşçilerin sağlık ve güvenliiğini korumak için uygulanacak temel ilke ve kurallar

İşçilerin sağlık ve güvenliğini bir iş kolunda veya işte ya da bir tehlike veya riskten korumak için uyulacak asgari gerekler

Demografik özellikleri veya iş ilişkileri nedeni ile risk grubu oluşturan işçilerin sağlık ve güvenliğini korumak için uyulacak asgari gerekler

İşçileri, tehlike ve risklerden korumak için kullanıllan teçhizat ile asgari gerekler

İşverenin sağlık ve güvenliğini korumak için asgari gerekler


Yanıt Açıklaması:

AB iş sağlığı ve güvenliği direktifleri olarak tanımlanan düzenlemelerde;

İşçilerin sağlık ve güvenliiğini korumak için uygulanacak temel ilke ve kurallar

İşçilerin sağlık ve güvenliğini bir iş kolunda veya işte ya da bir tehlike veya riskten korumak için uyulacak asgari gerekler

Demografik özellikleri veya iş ilişkileri nedeni ile risk grubu oluşturan işçilerin sağlık ve güvenliğini korumak için uyulacak asgari gerekler

İşçileri, tehlike ve risklerden korumak için kullanıllan teçhizat ile asgari gerekler belirlemiş fakat,

"İşverenin sağlık ve güvenliğini korumak için asgari gerekler" AB'nin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında yapılan düzenlemelerde, iş sağlığı ve güvenliği direktiflerinden biri olarak belirlenmemiştir.

Yorumlar
  • 0 Yorum