Yöneylem Araştırması 2 Deneme Sınavı Sorusu #869647

  1. Satın Alma
  2. Sipariş Verme
  3. Elde Bulundurma
  4. Talep Miktarı
  5. Toplam Maliyet

Ekonomik Sipariş Miktarı (ESM) modelinde dönem başına (gün, hafta, ay ve yıl) toplam envanter masrafları (TM) yukarıda verilen maliyetlerden hangilerinin toplamına eşit olacaktır?


I ve II

II ve III

I, II ve III

II, III ve IV

III, IV ve V


Yanıt Açıklaması:

Ekonomik Sipariş Miktarı (ESM) modelinde dönem başına (gün, hafta, ay ve yıl) toplam envanter masrafları (TM), satın alma, sipariş verme ve elde bulundurma maliyetlerinin toplamına eşit olacaktır, dolayısıyla doğru cevap C’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum