Yöneylem Araştırması 2 Deneme Sınavı Sorusu #872807

  1. Tüm kısıtlar ve amaç fonksiyonunun, her biri doğrusal birer fonksiyondur.
  2. Tüm fonksiyonlarda yer alan her terim birinci dereceden ifadelerden oluşur.
  3. İki değişkenin çarpımı yer almaz.
  4. Bir değişkenin üssünün olduğu terimlerin yer almaz.

Doğrusal karar modellerine ilişkin yukarıda yer alan ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?


I

III

I ve II

II, III ve IV

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Pratik olarak tüm kısıtların ve amaç fonksiyonunun, her birinin doğrusal birer fonksiyon olduğu, bir başka deyişle tüm fonksiyonlarda yer alan her terimin birinci dereceden ifadelerden oluştuğu, iki değişkenin çarpımı veya bir değişkenin üssünün olduğu terimlerin yer almadığı karar modeli doğrusaldır. Bu bilgilerden de anlaşıldığı gibi doğrusal karar modellerine ilişkin seçeneklerde yer alan ifadelerin tümü doğrudur, dolayısıyla doğru cevap E’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum