Yöneylem Araştırması 2 Deneme Sınavı Sorusu #872826

  1. f (x), dışbükey bir fonksiyon ise yerel en küçük nokta aynı zamanda bütünsel enküçüktür.
  2. f (x) içbükey bir fonksiyon ise yerel enbüyük nokta aynı zamanda bütünsel enbüyüktür.
  3. Doğrusal fonksiyonlar hem içbükey hem de dışbükeydirler.
  4. Dışbükey fonksiyonların toplamı da dışbükey, içbükey fonksiyonların toplamı da içbükeydir.

Yukarıda yer alan ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?


I

I ve III

II ve IV

I, III ve IV

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

f (x), dışbükey bir fonksiyon ise yerel en küçük nokta aynı zamanda bütünsel enküçüktür.

f (x) içbükey bir fonksiyon ise yerel enbüyük nokta aynı zamanda bütünsel enbüyüktür.

Doğrusal fonksiyonlar hem içbükey hem de dışbükeydirler.

Dışbükey fonksiyonların toplamı da dışbükey, içbükey fonksiyonların toplamı da içbükeydir.

Bu bilgilerden de anlaşıldığı gibi seçeneklerde yer alan ifadelerin tümü doğrudur, dolayısıyla doğru cevap E’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum