Yöneylem Araştırması 2 Deneme Sınavı Sorusu #879612

1.İyimserlik kriteri

2.Maksimum olasılık kriteri

3.Beklenen fırsat kaybı kriteri

4.Eşit olabilirlik

Yukarıdakilerden hangileri belirsiz altında karar verme kriterlerindendir?


1 ve 2

1 ve 3

2 ve 3

2 ve 4 

1 ve 4


Yanıt Açıklaması:

Doğa durumlarının meydana geliş olasılıkları bilinmediği belirsizlik ortamında karar vermek için aşağıdaki kriterler uygulanabilir.
• İyimserlik kriteri
• Kötümserlik kriteri
• İyimserlik katsayı (Hurwicz) kriteri
• Fırsat kaybı (Pişmanlık) kriteri
• Eşit olabilirlik (Laplace) kriteri

Yorumlar
  • 0 Yorum