Yöneylem Araştırması 2 Deneme Sınavı Sorusu #871441

  1. Tamsayı değer alması gereken karar değişkenlerinin tanımlanması
  2. İki grup kısıttan birisinin sağlanması
  3. Belirli sayıda projenin, uygulamaya alınacak olan ve olmayanlarına karar verilmesi

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri tamsayılı karar değişkenlerinin model geliştirmede kullanım amaçlarındandır?


I

II

III

I ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Tamsayılı karar değişkenlerinin, model geliştirmede farklı amaçlarla kullanımı da söz konusudur. Sadece tamsayı değer alması gereken karar değişkenlerinin tanımlanması için değil, bazı durumlarda, iki grup kısıttan birisinin sağlanması, belirli sayıda projenin, uygulamaya alınacak olan ve olmayanlarına karar verilmesi gibi çeşitli amaçlarla da tamsayılı değişkenler kullanılabilir. Aşağıda çeşitli örnekler verilmektedir. Örneklerin kimisi bütünüyle bir matematiksel modele, kimisi ise özel durumlara ve bu durumlarda istenen bazı koşulların nasıl bir değişken kullanımı ile sağlanabileceğine dönüktür. Bu bilgilerden de anlaşıldığı gibi doğru cevap E’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum