Yöneylem Araştırması 2 Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bulunduğu noktadan başlayarak, belirli sayıda noktaya birer defa uğrayan, sonunda başladığı noktaya dönen ve bu güzergah boyunca katettiği toplam mesafeyi enküçüklemek isteyen bir turistin uğrayacağı noktaların sırasının belirlenmesi biçimindeki problem aşağıdaki problem tiplerinden hangisine ilişkindir?


Küme Örtme Problemi

Gezgin Satıcı Problemi

En Kısa Yol Problemi

Sırt Çantası Problemi

PERT


2.Soru

  1. Tamsayı değer alması gereken karar değişkenlerinin tanımlanması
  2. İki grup kısıttan birisinin sağlanması
  3. Belirli sayıda projenin, uygulamaya alınacak olan ve olmayanlarına karar verilmesi

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri tamsayılı karar değişkenlerinin model geliştirmede kullanım amaçlarındandır?


I

II

III

I ve III

I, II ve III


3.Soru

Herhangi bir doğa durumunun diğerine göre daha yüksek olasılığa sahip olabileceğine ilişkin bir dayanak yoksa her bir doğa durumunun eşit olasılıkla meydana geleceği düşünüldüğü ilkeye ne ad verilir?

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.


Eşit Olabilirlik (Laplace) Kriteri

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

Fırsat kaybı kriteri

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

Savage minimax pişmanlık karar kriteri

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

İyimserlik Katsayı (Hurwics) Kriteri

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

Kötümserlik kriteri

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

4.Soru

f(x) = -3x2+ 12x-1 fonksiyonunun en büyük noktasını bulunuz.


1

2

3

6

12


5.Soru

Doğa durumlarının meydana geliş olasılıkları bilinmediği belirsizlik ortamında karar vermek için aşağıdaki kriterlerden hangisi uygulanamaz?


İyimserlik kriteri
Risk kriteri
İyimserlik katsayı (Hurwicz) kriteri
Fırsat kaybı (Pişmanlık) kriteri
Eşit olabilirlik (Laplace) kriteri

6.Soru

Ekonomik Üretim Miktarı Modelinde (EÜM) amaç nedir?


Toplam envanter maliyetlerini minimum kılan üretim miktarı Q*’yu bulmak

Bir siparişin hangi sıklıkla verileceğini göstermek

İki sipariş arasındaki zaman uzunluğunu ölçmek

Envanter döngü (devir) süresini belirlemek

Yeni siparişin ne zaman verileceğini işaret eden envanter düzeyini belirtmek


7.Soru

  1. Az sayıda değişken için bile iş yükü getirmesi
  2. Uygun çözüm olmadığı halde, bazı noktaların bulunmasını gerektirmesi
  3. Kısıtları sağlayıp sağlamadığının incelenmesini gerektirmesi
  4. Çok sayıda değişkenin olduğu durumlarda oldukça yoğun bir iş yükü getirecek olması

Yukarıdakilerden hangileri sayımlama yönteminin önerilen bir yöntem olmamasının nedenleridir?


I ve II

II ve III

III ve IV

I, II ve IV

I, II, III ve IV


8.Soru

Malzeme parçalarının işletme içinde üretilmesi veya tedarik edilmesine ilişkin maliyetlere ne ad verilir?


Sermaye maliyeti
Satın alma maliyeti
Stok tükenme maliyeti
Üretim hazırlık maliyeti
Fırsat maliyeti

9.Soru

Tam sayılı programlamada olası tüm çözüm seçeneklerinin türetilmesi, içlerinden, varsa, uygun çözüm olanlarının belirlenmesi ve daha sonra amaç fonksiyonu değerini eniyileyen çözümün seçilmesi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?


Sayımlama Yöntemi

Yuvarlama Yöntemi

Dal Sınır Algoritması

Simpleks Algoritması

Kritik Yol Yöntemi


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi karar probleminin elemanları arasında yer almaz?


Doğa Durumları
Karar Sonuçları
Karar Seçenekleri
Amaçlar
Risk

11.Soru

f(x)= 2x12+4x22-8x1x2 fonksiyonunun gradiyent vektörü aşağıdakilerden hangisidir?


(4x1-8x2, 8x2-8x1)

(8x1-8x2, 8x2-8x1)

(x1-x2, x2-x1)

(4x1+8x2, 8x2-8x1)

(x1-2x2, x2-x1)


12.Soru

"Bulunduğu noktadan başlayarak, belirli sayıda noktaya birer defa uğrayan, sonunda başladığı noktaya dönen ve bu güzergah boyunca katettiği toplam mesafeyi enküçüklemek isteyen bir gezginin uğrayacağı noktaların sırasının belirlenmesi problemidir." 

Yukarıda verilen tanım aşağıdakiifadelerden hangisini açıklamaktadır?


Sıralı hareket problemi

Sırt çantası problemi

En kısa yol problemi

Küme örtme problemi

Gezgin satıcı problemi 


13.Soru

Verilen tüm talep olasılıkların toplanıp ve sonra her bir doğa durumu (talep) olasılığı bu toplam değerle bölünmesi ile hesaplanan değere ne ad verilir?

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.
To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.


Subjektif olasılıklar

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.
To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

Bilginin beklenen olasılığı

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.
To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

Fırsat kaybı olasılığı

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.
To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

Fırsat kazanım olasılığı  

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.
To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

Aktarma değeri

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.
To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

14.Soru

Bir lojistik şirketi belirli bir iş için aylık 100 araca ihtiyacı olacağını öngörmektedir. Bu araçların yıllık park maliyeti 3200 TL, bakım maliyeti ise 7500 TL’ dir. ESM modeli uygulayarak bu iş için şirketin kaç araç kiralaması gerektiğini belirleyiniz.


50
70
75
100
105

15.Soru

Stoktan memnun edilen müşteri talep yüzdesine ne ad verilir?


Emniyet stoku
Servis düzeyi
Tedarik süresi
Stoksuzluk oranı
Tedarik Süresi Talebi

16.Soru

Bir şirketin fiyat dalgalanmalarına karşı stok bulundurması ne tür envanter bulundurma nedenidir?


Belirsizlik
Değişkenliği azaltma
Ulaştırma
Kontrol maliyetleri
Spekülasyon

17.Soru

Tedarik sürecinde stoksuzluğu önlemek için emniyet stoğu sipariş edilir. Stoksuz kalmama yüzdesine ne ad verilir?


Maliyet düzeyi
Servis düzeyi
Maliyet minimizasyonu
Optimizasyon kriteri
Envanter

18.Soru

Aşağıdaki ifadelerin hangisi yuvarlama yöntemi için doğru anlam ifade etmez?


Elde edilen çözüm uygun çözüm alanı içinde olur
Elde edilen uygun çözümlerin en iyisi amaç fonksiyonu değerleri ile karşılaştırılır ve seçilir
Problemler, tamsayı koşulu yokmuş gibi çözülür
Elde edilen çözüm tamsayılı değilse, değişkenlerin aldığı değerler en yakın alt ve üst tamsayıya yuvarlanır
Bütün değişkenlerin aldığı değerlerin tamsayılı olması durumunda olası bütün kombinasyonlar için uygun bir çözümün bulunup bulunmadığı araştırılır

19.Soru

ESM (ekonomik sipariş miktarı) ve EÜM (ekonomik üretim miktarı) modellerinin arasındaki fark aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?


Sipariş teslim şekli
Sipariş şekli
Üretim şekli
Sipariş miktarı
Üretim miktarı

20.Soru

Karar verici her bir doğa durumunun gerçekleşme olasılığını en azından belirleyecek yeterli bilgiye sahip olduğu karar ortamı aşağıdakilerden hangisidir?


Belirlilik
Doğa Durumları
Belirsizlik
Risk
Tam bilgi