Yöneylem Araştırması 2 Deneme Sınavı Sorusu #871443

  1. Az sayıda değişken için bile iş yükü getirmesi
  2. Uygun çözüm olmadığı halde, bazı noktaların bulunmasını gerektirmesi
  3. Kısıtları sağlayıp sağlamadığının incelenmesini gerektirmesi
  4. Çok sayıda değişkenin olduğu durumlarda oldukça yoğun bir iş yükü getirecek olması

Yukarıdakilerden hangileri sayımlama yönteminin önerilen bir yöntem olmamasının nedenleridir?


I ve II

II ve III

III ve IV

I, II ve IV

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Sayımlama yöntemi, yukarıda görüldüğü gibi, az sayıda değişken için bile iş yükü getirmekte, yanısıra, uygun çözüm olmadığı halde, bazı noktaların bulunmasını ve kısıtları sağlayıp sağlamadığının incelenmesini gerektirmektedir. Çok sayıda değişkenin olduğu durumlarda oldukça yoğun bir iş yükü getireceğinden, kesin çözümü vermekle birlikte, önerilen bir yöntem değildir. Bu bilgilerden de anlaşıldığı gibi doğru cevap E’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum