Yöneylem Araştırması 2 Deneme Sınavı Sorusu #1026726

Aşağıdakilerden hangisi sırt çantası probleminin tanımıdır?


Bir noktadan diğerine gidebilmek için izlenmesi gereken en kısa yolun belirlenmesi problemidir

Birim kapasite kullanım miktarları ve seçilmeleri halinde ortaya çıkacak birim katkıları bilinen belirli sayıda nesneden hangilerinin, eldeki kapasiteyi aşmadan ve toplam katkıyı enbüyükleyecek şekilde, seçilmeleri gerektiğine dönük problemlerdir.

Verilen herhangi bir değişkenin her üyesinin, diğer bir değişkeninn kabul edilebilir bir
üyesince kapsanması problemidir.

Belirli sayıda noktaya çeşitli aşamalarda uğrayarak güzergah boyunca katettiği toplam mesafeyi belirleme problemidir

Kapasite  kullanım miktarlarında belirlenen değişkenlerle en sık tekrarlanan sonuçları tanımlama problemidir. 


Yanıt Açıklaması:

Birim kapasite kullanım miktarları ve seçilmeleri halinde ortaya çıkacak birim katkıları bilinen belirli sayıda nesneden hangilerinin, eldeki kapasiteyi aşmadan ve toplam katkıyı enbüyükleyecek şekilde, seçilmeleri gerektiğine dönük problemler, sırt çantası problemleri olarak bilinirler. Doğru cevap B'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum