Yöneylem Araştırması 2 Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 6 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sırt çantası probleminin tanımıdır?


Bir noktadan diğerine gidebilmek için izlenmesi gereken en kısa yolun belirlenmesi problemidir

Birim kapasite kullanım miktarları ve seçilmeleri halinde ortaya çıkacak birim katkıları bilinen belirli sayıda nesneden hangilerinin, eldeki kapasiteyi aşmadan ve toplam katkıyı enbüyükleyecek şekilde, seçilmeleri gerektiğine dönük problemlerdir.

Verilen herhangi bir değişkenin her üyesinin, diğer bir değişkeninn kabul edilebilir bir
üyesince kapsanması problemidir.

Belirli sayıda noktaya çeşitli aşamalarda uğrayarak güzergah boyunca katettiği toplam mesafeyi belirleme problemidir

Kapasite  kullanım miktarlarında belirlenen değişkenlerle en sık tekrarlanan sonuçları tanımlama problemidir. 


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tamsayılı değişkenlerin kullanıldığı durumlar arasında sayılamaz?


Model geliştirme

Karar değişkenlerinin tanımlanması

Uygulanacak projelerin belirlenmesi

İki grup kısıttan birinin belirlenmesi

Stratejik önem aralıklarının belirlenmesi


3.Soru

x1+2x2≤52; x1≤4; x1,x2=Tam sayı kısıtları altında Enb x0=x1+5xmodeli verilmektedir. Aşağıdakilerden hangisinin uygun çözüm sayısı olduğunu belirleyiniz?


0

2

4

6

8


4.Soru

Bir işletme yöneticisi belirli bir ürüne olan müşteri talebinin aylık 400 birim olacağını öngörmektedir. Bu ürünün satın alma fiyatı 150 Lira ve yıllık elde bulundurma maliyeti de yaklaşık 10 Liradır. İşletme yöneticisi ürünü sipariş ettiğinde 30 Lira masraf yapmakta ve tecrübesine göre her sipariş miktarı da 250 üründür. İşletme yöneticisinin şu anda izlediği envanter yönetimine göre yıllık toplam maliyet aşağıdakilerden hangisidir?


720000
721000
721826
722226
724806

5.Soru

I – Karar tablosunun satırları, karar seçeneklerini gösterir , II – Karar tablosunun sütunları, gelecekte oluşabilecek olayları gösterir - III – Satır ve sütun kesişimde, koşullu ödeme (kayıp/kazanç) değerleri ortaya çıkar. Karar tablosu için yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


I
I – II
I – III
II - III
I – II – III

6.Soru

Bir karar probleminde yöneticilerin kontrolü dışında olan ve matematiksel modellerde kontrol edilemeyen girdilere ne ad verilir?


Karar seçenekleri
Risk
Belirlilik
Karar tablosu
Beklenen durumlar