Yöneylem Araştırması 2 Deneme Sınavı Sorusu #415012

Aşağıdakilerden hangisi yöneylem araştırması yaklaşımıyla problem çözümlemesi sürecinin bir adımı değildir?


Problemin disiplinler arası bir yaklaşımla ve bilimsel olmayan bir yaklaşımla belirlemek
Problemin çözümlenmesi için gerekli verilerin elde edilmesi ve sistemin analizi
Modelden çözüm elde edilmesi ve modelin geçerliliğinin sınanması
Modelin geliştirilmesi
Modelin uygulanması ve karar

Yorumlar
  • 0 Yorum