Yöneylem Araştırması 2 Deneme Sınavı Sorusu #872821

  1. En iyi noktası araştırılan fonksiyon birden fazla değişken içerebilir.
  2. Kısıtlı modeller kısıtları eşitlik halinde olan ve olmayan şeklinde gruplanabilir.
  3. Çok değişkenli fonksiyonlarda da, fonksiyonu enbüyükleyen veya enküçükleyen noktaların bulunabilmesi için türev alma işlemine başvurulmaktadır.
  4. Birden fazla değişkenli fonksiyonlarda, kısmi türev almak gerekmektedir.

Çok değişkenli modellerin eniyi çözümlerinin bulunmasına ilişkin yukarıda yer alan ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?


III

I ve II

III ve IV

I, II ve IV

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

En iyi noktası araştırılan fonksiyon birden fazla değişken içerebilir. Bu durumdaki modeller, kısıtsız ve kısıtlı olarak ikiye ayrılır. Ayrıca kendi içinde kısıtlı modeller de, kısıtları eşitlik halinde olan ve olmayan şeklinde gruplanabilmektedirler.

Tek değişkenli fonksiyonlarda olduğu gibi çok değişkenli fonksiyonlarda da, fonksiyonu enbüyükleyen veya enküçükleyen noktaların bulunabilmesi için türev alma işlemine başvurulmaktadır. Birden fazla değişkenli fonksiyonlarda, kısmi türev almak gerekmektedir.

Bu bilgilerden de anlaşıldığı gibi çok değişkenli modellerin eniyi çözümlerinin bulunmasına ilişkin seçeneklerde yer alan ifadelerin tümü doğrudur, dolayısıyla doğru cevap E’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum