Yöneylem Araştırması 2 Deneme Sınavı Sorusu #1072430

Analitik Hiyerarşi Süreci ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?


En basit yapılısı dört seviyelidir.

En üst seviyede seçenekler vardır.

En üst seviyesinde amaçlar vardır.

Amaçlar ara seviyelerdedir.

Ara seviyelerde seçenekler vardır.


Yanıt Açıklaması:

Hiyerarşinin en üst seviyesinde amaç, ara seviyelerinde ölçütler ve varsa alt ölçütler, en alt seviyede ise seçenekler yer alır. En basit AHS yapısı alt ölçütlerin olmaması durumunda, Şekil 7.1’deki gibi 3 seviyeli bir hiyerarşiden oluşur: Amaç, ölçütler ve seçenekler. Eğer bir veya birden fazla ölçütün alt ölçütleri varsa bu durumda seviye sayısı, kaç kat derinliğe inilerek alt ölçütler tanımlanmışsa buna göre belirlenir.

Yorumlar
  • 0 Yorum