Yöneylem Araştırması 2 Deneme Sınavı Sorusu #973904

Analitik Hiyerarşi Sürecinde ölçütler konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Hiyerarşik yapıda amaç, ölçütlere bağlıdır.

Ölçütler ise seçeneklerin ne derece tercih edilir olduğunun belirlenmesinde esas alınır.

Yaklaşım, önce ölçütlerin birbirlerine göre, daha sonra seçeneklerin her bir
ölçüt açısından göreli önem derecelerinin bulunması şeklindedir.

En düşük değere sahip seçenek en iyi seçenektir.

Bir seçeneğin her bir ölçüte göre göreli önem derecesi ile ilgili ölçütün kendi önem derecesi çarpılarak bulunan değerlerin toplamı, o seçeneğin genel önem derecesini, ağırlığını verir.


Yanıt Açıklaması:

Hiyerarşik yapıda amaç, ölçütlere bağlıdır. Bir başka deyişle, amacın gerçekleşmesi, tanımlanan ölçütler açısından değerlendirilmektedir. Ölçütler ise seçeneklerin ne derece tercih edilir olduğunun belirlenmesinde esas alınır. Yaklaşım, önce ölçütlerin birbirlerine göre, daha sonra seçeneklerin her bir ölçüt açısından göreli önem derecelerinin bulunması şeklindedir. Bir seçeneğin her bir ölçüte göre göreli önem derecesi ile ilgili ölçütün kendi önem derecesi çarpılarak bulunan değerlerin toplamı, o seçeneğin genel önem derecesini, ağırlığını, verir. En yüksek değere sahip seçenek en iyi seçenektir. AHS uygulamalarında eniyinin dışında, diğer seçenekler için de birer değer elde edildiğinden bir anlamda bir önem sırası da elde edilmiş olunur.

Yorumlar
  • 0 Yorum