Yöneylem Araştırması 2 Deneme Sınavı Sorusu #973908

Analitik Hiyerarşi Süreci’nde bir ölçütün ağırlığında olabilecek bir değişiklik
karşısında eldeki çözümün bundan ne şekilde etkileneceği, eldeki çözümün korunup korunmayacağı aşağıdakilerden hangisiyle analiz edilebilir?


Nicel faktörlerin hesaplanması

Nitel faktörlerin hesaplanması

Duyarlılık analizi

Risk analizi

Tutarlılık analizi


Yanıt Açıklaması:

Duyarlılık analizi, bu problemler için bir diğer önemli konudur. Kontrol edilemeyen parametreler, karar süreçlerinde elde edilen çözümlerin geçerliliğine dönük tehditler yaratırlar. Analitik Hiyerarşi Süreci’nde bir ölçütün ağırlığında olabilecek bir değişiklik karşısında eldeki çözümün bundan ne şekilde etkileneceği, eldeki çözümün korunup korunmayacağı analiz edilebilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum