Yöneylem Araştırması 2 Deneme Sınavı Sorusu #1020994

Aşağıdakilerden hangisi bir zincirin ergodik olması için gereken durumu ifade etmektedir?


Zincirin dış etkenlerden kaynaklı zarara açık olması

Zincirde durağan döneme girilmesi

Zincirde yer alan çeşitli durumların dönemsel olması

Zincirde bütün durumlar yinelenen, dönemsel olmayan ve birbiriyle iletişimli  olması

Zincirin yönetim tarafından belirlenen zayıf yönlerinin olması


Yanıt Açıklaması:

Bir zincirde bütün durumlar yinelenen, dönemsel olmayan ve birbiriyle iletişimli ise bu zincir ergodiktir. Doğru cevap D'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum