Yöneylem Araştırması 2 Deneme Sınavı Sorusu #869644

 1. Talep bilinmekte ve sabittir.
 2. Envanterden çekilen kalem miktarı aynı olacaktır.
 3. Birim maliyetler (satın alma, sipariş ve elde bulundurma) bilinmekte ve sabittir.
 4. Sipariş için gerekli süre ve sipariş edilecek envanter bilinmekte ve sabittir.
 5. Sipariş edilen malların ulaşımı bir anda olmaktadır.

Yukarıda verilenlerden hangileri Ekonomik Sipariş Modelinin (ESM) içerdiği varsayımlardandır?


I, II ve III

II, IV ve V

III, IV ve V

I, II, IV ve V

I, II, III, IV ve V


Yanıt Açıklaması:

Temel envanter formülasyonu, 1915 yılında tanıtılan ekonomik sipariş miktarı (ESM) modeli olarak bilinir. Bu modelde sadece elde bulundurma maliyeti ile sipariş maliyeti ele alınır. ESM modeli aşağıdaki varsayımları içerir:

 1. Talep bilinmekte ve sabittir.
 2. Envanterden çekilen kalem miktarı aynı olacaktır.
 3. Birim maliyetler (satın alma, sipariş ve elde bulundurma) bilinmekte ve sabittir.
 4. Siparişler stoksuzluğu önlemek için sabit miktarda ve doğru zamanda verilecektir.
 5. Sipariş için gerekli süre ve sipariş edilecek envanter bilinmekte ve sabittir.
 6. Elde bulundurma maliyeti belirlenirken, ortalama stok miktarı göz önünde bulundurulur.
 7. Sipariş edilen miktar her sipariş için aynı olmakta ve hiç değişmemektedir.
 8. Sipariş edilen malların ulaşımı bir anda olmaktadır.

Verilen bilgilerden de anlaşıldığı gibi doğru cevap E’dir.

Yorumlar
 • 0 Yorum