Yöneylem Araştırması 2 Deneme Sınavı Sorusu #912289

  1. Markov süreçleri ileride ortaya çıkması olası durumların gerçekleşme olasılıklarının, geçmiş verilere değil şu andaki verilerden yararlanılarak bulunduğu süreçlerdir.
  2. Markov süreçlerinin temel özelliği de belirli bir zaman diliminde çeşitli durumlarda bulunma ve bir durumdan diğer duruma geçiş olasılıklarını göz önüne almasıdır.
  3. Bir durumdan diğer duruma geçiş, sistemin daha önceki durumlarına bağlı olmayıp sadece bir önceki durumuna bağlıdır.
  4. Markov sürecinde, önceki durum dışında daha önceki durumların bilinmesine gerek yoktur.
  5. Markov özellikli bir sistemde, bir durumdan diğer bir duruma geçiş, sadece bir önceki duruma bağlı olan koşullu olasılıklar ile ifade edilir.

Yukarıda yer alan ifadelerden hangileri Markov özelliği kavramını açıklamaktadır?


I ve II

II ve V

I, II ve III

II, III, IV ve V

I, II, III, IV ve V


Yanıt Açıklaması:

Markov süreçleri ileride ortaya çıkması olası durumların gerçekleşme olasılıklarının, geçmiş verilere değil şu andaki verilerden yararlanılarak bulunduğu süreçlerdir. Markov süreçlerinin temel özelliği de belirli bir zaman diliminde çeşitli durumlarda bulunma ve bir durumdan diğer duruma geçiş olasılıklarını göz önüne almasıdır. Bir durumdan diğer duruma geçiş, sistemin daha önceki durumlarına bağlı olmayıp sadece bir önceki durumuna bağlıdır. Dolayısıyla, Markov sürecinde, önceki durum dışında daha önceki durumların bilinmesine gerek yoktur. İşte bu özelliğe Markov özelliği denir. Bir bakıma Markov özellikli bir sistemde, bir durumdan diğer bir duruma geçiş, sadece bir önceki duruma bağlı olan koşullu olasılıklar ile ifade edilir.

Bu bilgilerden de anlaşıldığı gibi seçeneklerde yer alan ifadelerin tümü Markov özelliği kavramını açıklamaktadır, dolayısıyla doğru cevap E’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum