Yöneylem Araştırması 2 Deneme Sınavı Sorusu #912299

Kendi dışındaki başka bir duruma geçiş olasılığı olmayan durumlara (yani pii = 1, pij =0   j≠1 ise) ne ad verilir?


Ulaşılabilir

İletişimli

Yutucu

Geçici

Yinelenen


Yanıt Açıklaması:

Kendi dışındaki başka bir duruma geçiş olasılığı olmayan durumlara (yani pii = 1, pij =0   j≠1 ise) yutucu durumlar adı verilir, dolayısıyla doğru cevap C’dir.

Markov zincirinde geçişlerin özelliği ve yapısını iyi anlamak için gerekli olan; yol, ulaşılabilir durum,  iletişimli durum, kapalı küme, yutucu durum, geçici durum, yinelenen durum, dönemsel ve dönemsel olmayan durum ve ergodiklik tanımları yapılarak durumlar sınıflandırılmıştır. Kendi dışındaki başka bir duruma geçiş olasılığı olmayan durumlara (yani pii = 1, pij =0   j≠1 ise) yutucu durumlar adı verilir. Yutucu durumlar içeren bir Markov sürecinin yutulma olasılığı birdir. Bir anlamda, belli bir adımdan sonra süreçte muhakkak bir yutucu duruma ulaşılır ve bu andan itibaren yutucu olmayan durumlar arası geçiş olasılığı sıfır olur.

  • Tanım: i ve j gibi iki durum verildiğinde, i’den j’ye olan yol i durumundan başlayan ve j durumunda sona eren geçişlerin bir dizisidir. Dizideki her bir geçişin olma olasılığı pozitiftir.
  • Tanım: Durum i’den durum j’ye giden bir yol var ise j durumu ulaşılabilir durumdur.
  • Tanım: Durum i’den j durumuna ve de durum j’den i durumuna ulaşılabilirse bu iki i ve j durumu iletişimlidir.
  • Tanım: Kümedeki herhangi bir durumdan küme dışında bir duruma ulaşılamaz ise Markov zincirinin bu durumlar kümesine kapalı küme denir.
  • Tanım: Kendisi dışındaki başka bir duruma geçiş olasılığı olmayan durumlara (yani pij = 1 , pij = 0 , j ≠ i) yutucu durumlar adı verilir.
  • Tanım: Durum i’den durum j’ye ulaşılırken durum j’den durum i’ye ulaşılmaz ise durum i geçici bir durumdur.
  • Tanım: Bir durum geçici değilse ona tekrarlayan (yinelenen) durum denir.
  • Tanım: Durum i’den tekrar geri durum i’ye gelen tüm yolların uzaklığı dönem k’nın en küçük sayısı ile çarpılırsa durum i, k > 1  dönemi ile dönemseldir. Yinelenen durum dönemsel değilse o, dönemsel olmayan durumdur.
  • Tanım: Bir zincirde bütün durumlar yinelenen, dönemsel olmayan ve birbiriyle iletişimli ise bu zincir ergodiktir.
Yorumlar
  • 0 Yorum