Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Final 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Müdahale Prosedürü kendi faaliyetlerini organize etmek amacıyla geliştirilen, yürütülen tıbbi işlem ve diğer hizmetlerin nerede, ne zaman, nasıl, kim tarafından yapılacağını, gerektiğinde nasıl kontrol edileceğini açıklayan yazılı dokümanlar hangi birime aittir ?


Olaya O¨zel Plan bölümü 

Departman / Servis / Birim Müdahale bölümü 

Güvenlik Sorumlusu İş Akış Talimatı

HAP Başkanı İş Akış Talimatı

Eczane Ekip Lideri İş Akış Talimatı


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi HAP kapsamında yapısal risklerin azaltılması konusunda dikkat edilmesi gereken konulardan birisidir?


Mimari elemanların güvenliği;

Hastanedeki kritik servis ve alanların, ulaşım, acil çıkış ve tahliye güzergahlarının güvenliği;

Kritik sistemlerin durumu (bilişim sistemleri, elektrik, telekomünikasyon, su tedariki, yangın söndürme, kanalizasyon vb);

Binanın taşıyıcı sistemi ve kullanılan malzeme bakımından güvenliği;

Ekipman ve malzeme güvenliği (ofis ve depo ekipman ve donanımı; teşhis ve
tedavi için gerekli medikal ve laboratuvar ekipman ve malzemeleri vb).


3.Soru

İL-SAP Sağlık süreci hangi tarihli yazı ile resmi olarak başlamıştır?


4 Ocak 2009

20 Aralık 2010 

20 Ocak 2011

27 S¸ubat 2011

27.08 2013


4.Soru

  1. Hazır Olma ya da Alarm Durumu 
  2. Hastane düzeyi müdahale-yerel hazırlık
  3. Artırılmış Hazırlık Durumu
  4. Afet/Acil Durum 

Yukarıdakilerden hangileri Acil Müdahale Planı Aktivasyon seviyeleridir?


I-II-III

II-III-IV

I-III-IV

I-III

II-IV


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi HAP Hazırlama Kılavuzu’nda temel hedeflerden biri değildir ?


Afet risk azaltma

Afete hazırlık

Afete müdahale

Genel sağlık müdahalesine ve halk sağlığınıkorumaya yönelik temel çalışma

Hastane afet risk değerlendirmesinin düzenli olarak yapılmaması


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Haberleşme Hizmet Grubunun destek çözüm ortaklarından değildir?


Genelkurmay Başkanlığı

İçişleri Bakanlığı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Turizm Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı


7.Soru

"Acil Müdahale Planının Aktivasyonunda Bilgi Yönetimi" HAP hazırlama kılavuzunun hangi bölümünde yer alır? 


Hastane afet ve acil durum yönetimi 

Hastane afet ve acil durum planı 

Olaya özel planlar 

Olay yönetim araçları 

Değerlendirmeyi destekleyici araçlar 


8.Soru

Hastanelerde HAP Hazırlama Komisyonuna başkanlık eden kişi kimdir ?


Doktorlar 

Hemşireler 

Başhekim 

Hasta bakıcılar 

Hastalar 


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım ekibinin görevlerinden birisidir?


İşyerinde olağan durumlarda yangın kaçış yollarını denetleyerek sürekli kullanılabilir durumda olmasını sağlar.

En hızlı şekilde teçhizatları ile birlikte yangın yerine ulaşır ve yangın söndürme ekibinden alınacak bilgiler ışığında arama kurtarma ve tahliye çalışmalarına başlar. 

Acil durum kurtarma esnasında ve sonrasında ekip şefinin vereceği emirleri yerine getirir.

İtfaiye ekibi geldikten sonra itfaiye ekibine arama kurtarma ve tahliye çalışmalarında yardımcı olur.

İşyerinde alınmış ilkyardım tedbirlerini sürekli kontrol altında tutar, tespit ettiği aksaklıkları ilkyardım şefine bildirir.


10.Soru

I. Sistem öncelikli olarak AFAD AADYM koordinesinde olmak üzere Bakanlık AADYM’ler ve İl AADYM’ler arasındaki iletişime dayanmaktadır.

II. Etkin bir koordinasyon için bu AADYM’ler 7/24 esasına göre çalışmaktadır ve olay anında sürekli birbirleriyle iletişim halindedir .

III. AFAD AADYM ve İl AADYM’ler AFAD bünyesinde bulunmaktadır, ihtiyaç halinde ana çözüm ortaklarının temsilcileri de bu merkezlerde görev alabilmektedir.

IV. Valilerce gerekli görülen yerlerde İlçe AADYM’ler kurulabilir.

Müdahale Sistemiyle ilgili yukarıdakilerden  hangisi doğrudur? 


Yalnızca I

I ve III

I, II, IV

I, II, III, IV

III, IV


11.Soru

Günümüzde halen geçerli olan il ve ilçe acil yönetim ve afet yönetimi planları hangi yıl düzenlenmiştir?


1869

1988

1999

2014

2018


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yangın için acil durum müdahale yöntemleri arasında yer almaz?


112 numaralı telefondan yangının cinsi, doğru adres itfaiyeye bildirilmelidir.

Dumandan korunmak için ağız ve burun ıslak bez ya da mendille kapatılarak nefes alınmalıdır.

Vücudunuzda yanık varsa hemen soğuk suya tutulmalıdır.

Dumandan boğulmamak için yardım gelene kadar eğilerek ve sürünerek hareket edilmelidir.

Kapalı alandaki yangınların yayılmasını önlemek için kapı ve pencereler açılarak ortam havalandırılmalıdır.


13.Soru

Afet ve acil durum hallerinde kimin, nerede, ne zaman, neyi ne şekilde yapacağı aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenmektedir?


Standart operasyon prosedürleri

Destek çözüm ortakları

Ana çözüm ortakları

Haberleşme hizmet grubu

Özel Sektör işbirliği


14.Soru

Olayla başa çıkmaya dönük faaliyetlerin doğrudan belirlenmesi ve uygulanmasını kapsayan HAP fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?


Yönetim

Planlama Şefi

Operasyon Şefi

Lojistik Şefi

Finans Şefi


15.Soru

"Spesifik (özellikli) bir işin yapılmasını sağlamak için kurulan bir organizasyonun işlevini, bu işlevin etkili, uyumlu ve sonuç alıcı biçimde nasıl yürütüleceğini ayrıntılı şekilde ifade eden yazılı kurallar"  aşağıdakilerden hangisidir?


İş akış talimatı 

Olay eylem planı 

Formlar 

Standart operasyon prosedürü 

Olay yönetim merkezi 


16.Soru

Sel tehlike haritaları kim tarafından hazırlanır?


Çevre Bakanlığı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


17.Soru

Okul binası ve okul bahçesi güvenli değilse aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir? 


Bir eylem gerçekleştirilmeyebilir

Tahliye

Dışarda toplanma

Barınak oluşturma

Güvenli bir yere tahliye


18.Soru

I. Tahliye gerektiren durumlarda toplanma bölgesindeki birim amirleri ile birlikte çalışanların isim listesine göre sayımını yapar.

II. Gerektiğinde işyerinde çalışanların tahliyesine yardımcı olur.

III. Yangın bölgesinin çevresini güvenlik şeritle- riyle çevirerek, ilgisiz şahısların yangın bölgesine girmesini engeller.

IV. İşyerinde yapılan eğitim çalışmalarına katılır.


I, II, III

I, III

III, IV

I, II

I, II, IV


19.Soru

Okul alanı içinde, dışında ve civarında bulunan binaların güvenliğine dair olası tehlikeler.

Yukarıda verilen tanım aşağıdaki risklerden hangisine aittir? 


Yapısal riskler

Yapısal olmayan riskler

Altyapısal riskleri

Çevresel riskler

Çevresel olmayan riskler 


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ''İl Sağlık Afet ve Acil Durum Planları''nın kısaltılmışıdır?


İL-SAP (İl Sağlık Afet ve Acil Durum Planları)

İL-AP (İl Sağlık Afet ve Acil Durum Planları)

İL-SA (İl Sağlık Afet ve Acil Durum Planları)

AF-SAP (İl Sağlık Afet ve Acil Durum Planları)

ACİL-SAP (İl Sağlık Afet ve Acil Durum Planları)