Afet Bilgi Sistemleri Ve Haberleşme Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

 1. Tanım ve Planlama Aşaması
 2. Zarar Azaltma Aşaması
 3. Hazırlık Aşaması
 4. İyileştirme Aşaması

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri afet yönetiminde afet öncesi aşamalardandır?


Yalnız l

Yalnız ll

l, ll ve lll

lll ve lV

I, ll, lll ve IV


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kitle kaynakların yerine getirdiği görevler arasında değildir?


Hasar analizi

Arama kurtarma faaliyeti

Kapalı yolları bulma

Otomatik görüntü işleme

Envanter tespiti


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan yıkıma sebep olan afet türlerindendir?


Kuraklık

Kıtlık

Göç

Savaş

Böcek istilası


4.Soru

M8.3 büyüklüğündeki yılın en büyük depreminde ülkenin hazırlıklı olması nedeniyle 1 milyon insan uyarılarak sokağa çıktığı ve ölü sayısının 14’ü aşmadığı deprem hangi ülkede olmuştur?


Japonya

Nepal

Şili

Malezya

Çin


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uydu ve hava fotoğrafların sağladığı bilgilerden değildir?


Volkanik faaliyetin ve lav akış etkisinin gözlenmesi

Orman yangının ne tarafa yayılacağını belirleme

Selin etkilediği bölgeler

Hava kirliliği

Kirlilik nedeni


6.Soru

Yer ile herhangi bir temas olmaksızın, uydu ya da hava platformları üzerine yerleştirilmiş algılayıcılar (sensörler) sayesinde yerin çeşitli özelliklerinin tespit edilmesine ne ad verilir?


Uzaktan algılama,

Uzay algılama,

Elektromanyetik algılama,

Mekanik algılama,

Meteorolojik algılama,


7.Soru

'......., bilgisayar tarafından işlenen ya da bilgisayara kaydedilen bilgidir.'

Boş bırakılan en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Olay

Kayıt

Veri

Afet

Bilgi


8.Soru

Telsiz cihazı ile kablo ve antenin bütünleşik şekilde empedansını denkleştirmek için kullanılan ve içindeki bobin ve kondansatörün bağlanış şekline göre adlar verilen cihaz aşağıdakilerden hangisidir?


Duplexer

Hertz

Dalga boyu

Anten Tuner

Tekrarlayıcı


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi telsiz genel konuşma kurallarına aykırı bir davranış olarak kabul edilir?


Görüşmeye başlamadan önce kullanacağınız kanalda görüşme olmamalıdır

Telsiz çağrısı, önce kendi telsiz kodumuz sonra karşı tarafın telsiz kodu söylenerek yapılmalıdır

Konuşmalar kısa, net, öz ve anlaşılır olmalı; uzun süreli konuşmalardan kaçınılmalıdır

Ağabey, abla, dayı, açık isim, telefon numarası ve gizlilik taşıyan konuşmalar yapılmamalıdır

Telsizlerde hakaret edici, argo ve gayri ahlaki konuşmalar yapılmamalıdır


10.Soru

Aşağıdaki tampon bölge analizlerinden hangisi belli bir öznitelik değeri esas alınarak detayların birleştirilmesi şeklindeki analiz tekniğidir?


Coğrafi Kırpma Analizi

Coğrafi Fark Analizi

Coğrafi Birleştirme Analizi

Coğrafi Sınır Kaldırma Analizi

Coğrafi Öznitelik Bağlama Analizi 


11.Soru

Uzaktan algılamanın en temel elemanı aşağıdakilerden hangisidir?


Algılayıcılar

Veriler

Enerji kaynağı

Görüntüler

Uydu ve hava fotoğrafları


12.Soru

Kütüphaneler, karakollar, parklar, huzur evleri, havaalanları, tarihi eserler, müzeler, fabrikalar vb. yerler afet bilgisi katmanlarından hangisine örnektir?


Çevresel Veri Katmanları

Yerleşim Veri Katmanları

Altyapı Veri Katmanları

Tarihsel Afet Veri Katmanları

İhtiyaç Veri Katmanları


13.Soru

Herhangi bir durumun veya herhangi bir bilginin karşılıklı veya tek taraflı olarak ses, bilgi paketi veya görüntü şeklinde teknik altyapıyla iletilmesi işlemine ne ad verilir?


Amatör Radyo

Frekans Bantlama

Sosyalleşme

Haberleşme

Gizlilik


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan yıkıma sebep olmayan afetlerdendir?


Kuraklık

Heyelan

Deprem

Tsunami

Yangın


15.Soru

Yeryüzüne ilişkin doğal ve ve insan yapısı detaylara ait konum ve tanımlayıcı verilere ne ad verilir?


Konum verisi

Meteorolojik veri

Coğrafi veri

Demografik veri

Veritabanı


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi HF/SSB Telsiz Sistemlerinin avantajları arasında yer alır?


Atmosferik gürültü ve ses sinyalindeki kararsız değişmeler, iletişimin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir

Sistemin kullanılacağı ülkelerde yetkili kurumlardan frekans tahsisi ve kullanım lisansı gerektirir

Etkin kullanımı için tam zamanlı çalışabilecek operatörlere ihtiyaç vardır

Sistemi tüm fonksiyonlarıyla kullanabilmek için kullanıcı personelin eğitilmesi gerekir

İlk kurulum maliyeti dışında herhangi bir işletim maliyeti yoktur


17.Soru

Alan türündeki ilçe katmanı içinde kalan, nokta türündeki türündeki deprem noktalarına içinde oldukları ilçe adlarının aktarılması, çizgi türündeki petrol boru hatlarına, içinden geçtikleri (kestikleri) alan türündeki ilçe adlarının aktarılması aşağıda verilen hangi coğrafi analiz tekniği ile gerçekleştirilebilir?


Coğrafi fark analizi

Coğrafi birleştirme analizi

Coğrafi sınır kaldırma analizi

Konuma göre öznitelik bağlama analizi

Coğrafi kırpma analizi


18.Soru

 1. Veri paylaşımı yeteneği
 2. Hızlı analiz yeteneği
 3. Çok yönlü görselleştirme yeteneği
 4. Hatırlama yeneneği 

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri coğrafi bilgi sistemindeki afet yönetim yeteneklerindendir?


Yalnız l

Yalnız ll

l, ll ve lll

lll ve lV

I, ll, lll ve IV


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sel, heyelan, volkanik patlama, yangın vb. etki aianı analizinde kullanılan tekniklerden biri değildir?


Görüntüde eşik değer belirleme

Görüntü Ayrıştırma

Değişim analizi

SYM oluşturma

Dokusal sınıflama


20.Soru

 1. Web siteleri
 2. Veri üreten kurum ve firmalar
 3. Raster tarama
 4. Vektör sayısallaştırma ve arazi ölçmeleri

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri coğrafi bilgi sistemi veri kaynaklarıdır?


Yalnız l

Yalnız ll

l, ll ve lll

lll ve lV

I, ll, lll ve IV