Afet Bilgi Sistemleri Ve Haberleşme Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi VHF/UHF El Telsizini oluşturan parçalardan birisi değildir?


Telsiz Ana Ünitesi

Batarya

Adaptör

Anten

El Seti Mikrofon


2.Soru

Birinci derece deprem bölgesinde olan bir fabrikanın başka bir yere taşınması afet yönetiminin hangi aşamasına girer?


Hazırlık aşaması

Müdahale aşaması

Zarar azaltma aşaması

Tanım ve planlama aşaması

İyileştirme aşaması


3.Soru

Kısa mesafe telsiz haberleşme sistemleri ile ilgili olarak verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Kısa mesafeli telsiz haberleşmesi HF veya MF bantlarında yapılır.

Dupleks çalışmada telsizler, alma ve gönderme işlemlerini farklı frekanslar üzerinden yaptıklarından sistemde iki taraflı telefon görüşmesi şeklinde görüşme gerçekleşebilir.

Yarı dupleks çalışan bir sistemde ise yalnızca tekrarlayıcı telsiz bu özelliğe sahiptir; diğer telsizler aynı anda alma ve gönderme yapamaz.

Simpleks çalışmada, sistemdeki tüm birimler alma ve gönderme işlemlerini tek bir frekans üzerinden yaparlar.

Tam dupleks çalışan bir sistemde, sistemdeki tüm birimler aynı anda alma ve gönderme yapma özelliğine sahiptir.


4.Soru

Alan türündeki ilçe katmanı içinde kalan, nokta türündeki türündeki deprem noktalarına içinde oldukları ilçe adlarının aktarılması, çizgi türündeki petrol boru hatlarına, içinden geçtikleri (kestikleri) alan türündeki ilçe adlarının aktarılması yapılabildiği  teknik aşağıdakilerden hangisidir?


Sayısal arazi görünürlük analizi

Konuma göre öznicelik bağlama analizi

Konuma göre öznitelik bağlama analizi

En uygun güzergâh belirleme analizi

Sayısal arazi bakı analizi


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi telli haberleşme sistemlerindendir?


Analog-VHF

UHF

ADSL

GSM sistemleri

VSAT


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Afet Yönetiminde Bilgi Sistemlerinin temel amaçlarından biri değildir?


Afet ve acil durumlara hazırlıklı olmak,

Afetin tüm aşamalarında etkin bir yönetim sağlamak,

Ortak bir veri havuzu oluşturmak,

Gözlem verilerini kullanarak haritalama yapabilmek,

Hepsi


7.Soru

Yapay açıklıklı radar verilerini analiz etme teknikleri arasında değildir?


Koherans

Interferometri

Yansıtılan yoğunluk değişim analizİ

Dokusal sınıflama

Polarimetri


8.Soru

Uzaktan algılamanın en temel elemanı aşağıdakilerden hangisidir?


Enerji

Harita

Arazi modeli

Su kaynakları

Algılayıcı


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ABD’nin GPS, Rusya’nın GLONASS, Avrupa Birliğinin GALILEO isimli konum belirlemede kullanılan uydu sistemlerine verilen genel adıdır?


Arazi ölçüm sistemi

Yer kontrol noktaları belirleme sistemi

Global konum belirleme sistemi

Sayısal vektör haritalama sistemi

Raster tarama sistemi


10.Soru

  1. Kuruluşlar
  2. Ulaşım
  3. Harita ve yönetimi
  4. Barınaklar

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri coğrafi bilgi ihtiyaçlarının gruplarındandır?


Yalnız l

Yalnız ll

l, ll ve lll

lll ve lV

I, ll, lll ve IV


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Uzaktan algılama teknolojisiyle, heyelan olaylarının analizi için üretilmesi olası ürünler arasında yer almaz?


Uydu ve hava platformu görüntüleriyle, mevcut heyelanlı bölgelerin envanterinin çıkarılması

Görsel ve yarı otomatik sınıflandırma ve yorumlama yöntemleriyle çok bantlı optik görüntülerin analiz edilmesi

Görsel ve yarı otomatik sınıflandırma ve yorumlama yöntemleriyle tek ve/ya çok yönlü multi ve/ya hiperspektral optik görüntülerle analiz edilmesi

Çok yüksek çözünürlüklü optik verileri kullanılarak heyelandan etkilenen bina stoğu ve kritik altyapıların belirlenmesi,

Heyelan envanterinin dağılımı, türü, örüntüsü, tekrarı ve istatistiklerinin araştırılması


12.Soru

Belli bir detaya ya da detay katmanına belli bir mesafe sınırı içinde kalan başka tür detayları bulmak amacıyla yapılan coğrafi analiz tekniğine ne ad verilir?


Coğrafi kırpma analizi

Coğrafi fark analizi

Coğrafi birleştirme analizi

Tampon bölge analizi

Coğrafi sınır kaldırma analizi


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi araç sistem parçalarından biri değildir?


El seti

Telsiz ana ünitesi

Besleme Ünitesi

Mobil anten

Uydu


14.Soru

Altlık olarak referanslanmış raster veri kullanılarak, detayların nokta, çizgi ve alan detay şeklinde ekran üzerinden sayısallaştırılması işlemine ne ad verilir?


Vektör sayısallaştırma

Raster tarama

Yer kontrol noktası

GPS

Çözünürlük


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yıkıcı olmayan afetlerden biridir?


Kuraklık

Kıtlık

Böcek istilası

Göç

Hepsi


16.Soru

Aşağıdaki afetlerden hangisi doğrudan yıkıma sebep olmaz, yıkıcı özellikleri yoktur?


Heyelan

Tsunami

Deprem

Göç

Savaş


17.Soru

Q koduna göre 'Doğru saat kaçtır?' nasıl yazılır?


QTR

QSL

QRX

QTH

QSK


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi radyo amatörlerinin faaliyetlerinden biri değildir?


Kendi ülkesinde bulunan radyo amatörleriyle haberleşme yapar.

Yurt dışında bulunan radyo amatörleriyle  haberleşme yapar.

Ülkesinin tanıtımını yapamaz

Elektronik ve haberleşme tekniği alanında kendini yetiştirir

Tabii afetlerde resmî makamlar ile işbirliği yaparak  haberleşmeyi kolaylaştırır


19.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Dijital Telsiz Teknolojisi (DMR) sistemlerinin avantajları bir arada verilmiştir?

  1. Kullanıldığı alanın, yeryüzü şekillerinden bağımsızdır.
  2. Kanal, üçüncü kişiler tarafından kolaylıkla dinlenemez.
  3. Dijital telsizlerde (seçilen cihazın özelliğine göre) telsiz rölesinin kapsama alanında ses, kısa mesaj gönderim ve alma, titreşimle bildirim, GPS küresel yer belirleme yapılabilmektedir.
  4. Dijital telsizlerde temiz ve net ses haberleşmesi yapılabilmektedir.
  5. Dijital aktarıcı röleler, özellikle cihaz üzerindeki internet bağlantı giriş portları sayesinde uzak mesafeler arası telsiz görüşmesi yapabilmektedir.


I ve II

II ve III

I, II ve III

II, III ve IV

III, IV ve V


20.Soru

Nato tarafından yapılan sınıflndırmaya göre 1-2 saat arası havada kalan hava araçlarına ne ad verilmektedir?


Mikro hava aracı

Mini hava aracı

Midi hava aracı

Sabit Kanat Hava Aracı

Döner Kanat Hava Aracı