Afet Bilgi Sistemleri Ve Haberleşme Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kuzey Amerika’da federal/eyalet kamu güvenliği kurumlarının sayısal radyo haberleşmesine olanak sağlayan standartlar ailesini ifade eden ve mevcut konvansiyonel analog telsiz frekanslarında kullanılan sayısal telsiz haberleşmesi için yaygın olarak kullanılan sistem aşağıdakilerden hangisidir?


Katman I

TETRA

APCO 25

RoIP

DMR


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tehlike haberi kavramının aşamalarından biri değildir?


Tehlikenin ortaya çıkması

 Tehlikenin tespiti ve tehlike haberinin oluşturulması (erken uyarı) 

Tehlike haberinin yayılması 

 Tehlike haberinin halka duyurulması 

 Tehlikenin savuşturulması ve tehlike geçti haberinin yayımlanması


3.Soru

Almanya tararafından kullanılan afet bilgi ve haberleşme sisteminin ismi nedir?


deNIS II plus

OCHA

DIMS

NEMIS

WebEOC


4.Soru

İkaz ve Alarm Sistemleri tehlike haberinin hangi aşamasında kullanılır?


Tehlikenin tespiti ve tehlike haberinin oluşturulması 

 Tehlike haberinin yayılması 

Tehlike haberinin halka duyurulması 

 Tehlikenin savuşturulması 

Tehlike geçti haberinin yayımlanması


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi belirli bir tehlike veya tehdidin algılanması, değerlendirilmesi, ilgililere ulaştırılarak halka zamanında bilgi verilmesi amacıyla kurulmuş olan sisteme verilen addır?


Afetleri önleme sistemi

Afet haber verme sistemi

Erken uyarı sistemi

Afet tanıtma sistemi

Deprem araştırma sinyali sistemi


6.Soru

'ACİL ‘ kelimesinin aşağıdaki hangi şıkta hem Ulusal hemde Uluslararası fonetik alfabe kod açılımı doğru verilmiştir?


ANKARA-CEYHAN-İZMİR-LALELİ/ ALFA-CHARLIE-INDIA-LIMA

ANKARA-CEYHAN-İZMİR-LÜLEBURGAZ/ ALFA-CHARLIE-INDIA-LIMA

ANKARA-CEYHAN-İZMİR-LÜLEBURGAZ/ ALFA-CHARLIE-LIMA-INDIA

ALFA-LIMA-INDIA-CHARLIE/ANKARA-CEYHAN-İZMİR-LÜLEBURGAZ

ANKARA-CEYHAN-LÜLEBURGAZ-İZMİR/ ALFA-LIMA-INDIA-CHARLIE


7.Soru

Mobil sistemler için kullanılan band aşağıdakilerden hangisidir?


UHF bandı

K ve KA bandı

C bandı

X ve KA bandı

L band


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi erken uyarı sisteminin başarılı olabilmesi için yerine getirilmesi gereken 4 kuraldan biridir?


Yaygınlık

Doğruluk

Kullanışlılık

Evrensellik

Sürdürülebilirlik


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sayısal telsiz haberleşmesi için yaygın olarak kullanılan standarttan biri değildir?


Sayısal Mobil Radyo (DMR)

MPS 32

APCO 25

Sayısal Hususi Mobil Radyo (dPMR)

TETRA


10.Soru

Endüstriyel kaza tehlikeleri için tehlikenin haber verilmesi ve savuşturulmasından sorumlu olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?


Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), 

 Orman Genel Müdürlüğü, 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

Sağlık Bakanlığı 


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi telsizle ilgili başvuru formlarından biri değildir?


Kara Mobil Telsiz Sistemi Kurma Kullanma Başvuru Formu

Radyo Link Sistemi Kurma Kullanma Başvuru Formu

Uydu Yer İstasyonu Kurma Talebi Müracaat Formu

Süresiz Telsiz Sistemi Başvuru Formu

Uydu Uplink Sistem Kurma Kullanma İzin Başvuru Formu


12.Soru

'Gelecekte olması muhtemel bir olayın ortaya çıkışının kesin olarak ifade edilmesi ya da istatistiksel olarak bildirilmesi' olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Uyarı

Erken Uyarı

Tahmin

Olasılık

Erken uyarı sistemi


13.Soru

Medya sektöründe canlı yayın araçları olarak bilinen araçlara ne ad verilir?


GALILEO

GNSS

UPLINK

M2M

Compass/BeiDou


14.Soru

Aşağıdaki frekans bantlarından hangisinin yağmur hassasiyeti en yüksektir? 


Q/V bandı

Ka-band

C-band

S-band

L-band


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemi olarak diğerlerinden farklı bir servis kullanmaktadır?


Uçaklar

Gemiler

Uluslararası Tır Filoları

Bazı Özel Sağlık Şirketlerine Bağlı Araçlar

Taksiler


16.Soru

Sri Lanka Afet Bilgi ve Haberleşme Sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


GDACS

DIMAPS

Sahana

deNIS II plus

Geoportal


17.Soru

Coğrafi konumdan bağımsız olarak, analog telsiz (VHF, UHF gibi) sistemleri
arasında sayısal haberleşme imkânı sunan sayısal haberleşme standartı aşağıdakilerden hangisidir?


RoIP

Katman I

Katman II

APCO 25

TETRA


18.Soru

Sahada haberleşme ekipman güvenliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Sahada kişisel terminaller personel üzerinde iletişime kapalı olmalı

Şarjı tam dolu olduğu kontrol edilmeli

Dolu yedek batarya bulundurulmalı

Şarj olduktan sonra cihaz şarj ünitesinden ayrılmalı

Cihazın düşmemesi için klips veya asma ipi kullanılmalı


19.Soru

Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Risk

Zarar

Felaket

Tehlike

Yıkım


20.Soru

Hava saldırısı ihtimali olduğunu işaret eden ve 3 dakika süreli düz siren sesi
ile duyurulan ikaz hangi ikazdır?


Bayaz ikaz

Yeşil ikaz

Kırmızı ikaz

Sarı ikaz

Mavi ikaz