Ağ Yönetimi Ve Bilgi Güvenliği Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişiye yakın cihazların oluşturduğu ağları temsil etmektedir?


PAN

LAN

MAN

WAN

CAN


2.Soru

Mesaj bütünlüğünün tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


Sadece yetkili kişilerin mesajı okuyabilmesidir.

Mesajı oluşturan kişinin kimliğinin onaylanmasıdır.

Servisleri arzu ettikleri zaman kullanabilmesidir.

Bir mesajın içeriğinin değiştirilip değiştirilmediğinin tespit edilmesi

Mesajı oluşturan kişinin, oluşturduğu mesajı inkâr edememesidir.


3.Soru

Çözme fonksiyonu hangi harf ile ifade edilir?


P

C

K

E

D


4.Soru

International Data Encryption Algorithm kaç bitlik Anahtar kullanır?


16

32

64

128

256


5.Soru

Anahtar cihazlar TCP/IP modelinin hangi katmanında çalışır?


Veri (Bağlantı) Katmanı

Fiziksel Katman

Uygulama Katmanı

Taşıma Katmanı

Ağ Katmanı


6.Soru

Can ve Bora simetrik şifreleme yöntemleri kullanarak gizli mesaj paylaşmak istemektedir. Can oturum anahtarını Bora’ya göndermek için oturum anahtarını aşağıdakilerden hangisi ile şifreler?


Can’ın açık anahtarı

Bora’nın gizli anahtarı

Can’ın gizli anahtarı

Bora’nın açık anahtarı

Bora’nın oturum anahtarı


7.Soru

Bir bilgisayar ağında, istemciler arasında bilgi paylaşımı yapılabilmesi için en az kaç istemcinin bulunması gerekir?2


2

3

4

5

6


8.Soru

Açık anahtar şifreleme algoritmalarında aşağıdakilerden hangisinin yabancı kişiler tarafından bilinmesi tehlike oluşturur?


Açık Anahtar

Şifreleme Fonksiyonu

Şifre Çözme Fonksiyonu

Gizli Anahtar

Şifreli Metin


9.Soru

4 harfli bir alfabe için monoalfabetik şifrelemede kaç farklı şifreleme tablosu oluşturulabilir?


120

64

6

48

24


10.Soru

Örneğin Java programlama dilinde Math.random gibi üretilen sayılar hangi grubun içinde yer almaktadır?


Gerçek rastgele sayılar

Sözde rastgele sayılar:

Kriptolojik Olarak Güvenli Rastgele Sayılar

Rastgele sayılar

Rasyonel Sayılar


11.Soru

RSA algoritmasında Euler sayısının 14 olduğu bilinmektedir. Bu durumda açık anahtar aşağıdakilerden hangisi olamaz?


9

5

13

11

7


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ağ dağıtımı için kullanılan cihazlardan biri değildir?


Protokoller

Tekrarlayıcılar

Göbek cihazlar

Köprüler

Anahtar cihazlar


13.Soru

Herhangi bir şifreleme algoritmasının güvenli olması aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşmez?


Alıcı ve Gönderenin şifreleme anahtarını başkaları ile paylaşması

Şifreleme fonksiyonunun güçlü olması

Gizli anahtarı elde etme arzusunun kayda değer olmaması

Gizli bilginin faydalı ömrünün yüksek olması

Şifreli anahtarı elde etmenin değerli görülmemesi


14.Soru

Eğer iki farklı mesaj için aynı özet değerinin bulunması zor ise, bu durum ne olarak adlandırılır?


Ön-görüntü Direnci

Çakışma Direnci

İkinci Ön-görüntü Direnci

Oturum Anahtarı

Şifreleme


15.Soru

1976 yılına kadar yalnızca simetrik şifreleme algoritmaları kullanılmıştır. Zamanla simetrik şifreleme algoritmalarının zayıf ve eksik yönleri aşağıdaki şifreleme algoritmalarından hangisi ile kapatılmaya çalışılmıştır?


Açık şifreleme algoritmaları

Simetrik şifreleme algoritmaları

Anahtar kullanılmayan algoritmalar

Tek anahtar şifreleme algoritmaları

Gizli anahtar şifreleme algoritmaları


16.Soru

Bir kişinin kullandığı Dijital İmzanın her seferinde farklı bir değer alması hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?


Güvenlik nedeniyle sık değiştirilmesi gerekmektedir

Üretilirken tek kullanımlık olarak üretilir

Dijital İmza fonksiyonu açık metin girdisi içerir

Rastgele oluşturulmaktadır

Kopyalanmasının engellenmesi gerekmektedir


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde şifreleme için kullanılan anahtar uzunluğunun artması ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?


Güvenliği arttırır.

Performansı olumlu etkiler.

Ayrık logaritma yöntemi kullanılır.

Kaba kuvvet saldırılarını zorlaştırır.

Anahtar kümesinin eleman sayısı artar.


18.Soru

Tekrarlayıcı cihazın çok arayüze sahip olanına ne ad verilir?


Yönlendirici

Ağ kartı

Göbek cihaz

Köprü

Bilgisayar


19.Soru

İletilmek üzere gelen paketin MAC adresine göre seçimli iletme yapabilmesi sayesinde, diğer hatlara veri göndermeden, paketi yalnızca alıcının bulunduğu hatta yönlendiren ağ bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?


Tekrarlayıcı

Yönlendirici

Köprü

Anahtar cihaz

Göbek cihaz


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sanal olarak uzaktaki bir cihazın ağın içerisinde dahil olmasını sağlayan özel bir ağ türüdür?


PAN

LAN

WAN

MAN

VPN