Ağ Yönetimi Ve Bilgi Güvenliği Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Versiyon
II. Yayımlayan
III. Açık Anahtar
IV. Başlangıç Süresi
Yukarıda sıralananlardan hangisi veya hangileri X.509 sertifika yapısı öğelerindendir?


Yalnız I

Yalnız III

III ve IV

I, II, III

I, II, III, IV


2.Soru

Açık standart olup gönderici adresinin yasal olmayan yolla kullanımının önüne geçilmesi için üretilmiş bir çözüm aşağıdakilerden hangisidir?


SPF

TCP

SMTP

PGP

S/MIME


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağları topolojisinde yer almaz?


Yıldız

Ortak Yol

Simetrik şifreleme

Örgü

Halka


4.Soru

Aşağıdakilerin hangisi bilgi güvenliğinde nelere izin verilip verilmeyeceğini belirleyen kurallar bütünüdür?


Güvenlik önlemi

Güvenlik kuralları

Güvenlik tehditleri

Güvenlik politikası

Güvenlik mekanizması


5.Soru

"Sistemlerde ortaya çıkan birçok ...................., yanlış bir şekilde değerlendirilen varsayımların sonucunda meydana gelir." Boşluğa hangisi gelmelidir?


Araya girme

Güvenlik açığı

Kaba kuvvet

Virüs saldırısı

Sistem analizi


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi SSL kayıt protokolünün görevlerinden biri değildir?


MAC oluşturmak için gerekli gizli anahtarı tanımlar

İletilecek veriyi bütün olarak sıkıştırma fonksiyonuna gönderir.

Sıkıştırılan veri şifreler.

Mesaj bütünlüğünü kontrol eder

Uygulama katmanından gelen mesajı parçalara ayırır.


7.Soru

Başarılı bir şekilde doğrulanmayan ve yeniden yönlen-dirilen mesajları algılayan ve reddeden koruma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Kimlik Doğrulaması

Hizmet engelleme koruması

Veri Bütünlüğü

İletim

Uygulama


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İnternet teknolojisinin atası olarak kabul edilen ARPANET’ in yaşamış olduğu sorun sebebiyle çökme yaşadığı tarihtir?


20 Temmuz 1978

23 Ağustos 1979

23 Eylül 1980

27 Ekim 1980

29 Ekim 1981


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kimlik doğrulamada kullanılan biyometrik fiziksel (pasif) özelliklerden biri değildir?


Parmak izi

Kulak

Retina

Koku

Ses


10.Soru

I. SSL kriptografik yöntemler
II. Özet fonksiyonlar
III. Dijital imzalar
IV. Sertifikalar
Yukarıda sıralananlardan hangisi veya hangileri Web-tabanlı uygulamalar için güvenliği sağlamak için kullanılır?


Yalnız I

Yalnız III

II, III

I, II, III

I, II, III, IV


11.Soru

10 kişilik bir grup simetrik şifreleme algoritması kullanarak haberleşmek istemektedir. Bu grubun toplam kaç adet gizli anahtara ihtiyacı vardır?


10

20

90

54

45


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletilecek mesajı kullanılacak yönteme bağlı olarak eşit uzunlukta parçalara ayırarak şifrelenmiş metne dönüştürür?


Şifreleme fonksiyonu

Blok şifreleme

Çözüm fonksiyonu

Gizli anahtar

Rastgele saylar


13.Soru

Tuzaklarına düşürdükleri kullanıcılardan tüzel kişi, kılığında çıkar sağlayan kötü niyetli e-posta kullanıcıları aşağıdakielrden hangisi ile ifade edilir?


Spam

Dolandırıcılar

Oltacılar

Truva atı

Bilgisayar solucanı


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi web güvenliği tehditleri sınıflarından biri değildir?


Ağın dinlenmesi

Bütünlüğe yönelik tehditler

Verinin taklit edilmesiyle ilgili tehditler

Kimlik doğrulama işlemine yönelik tehditler

Hizmet engellemeye yönelik tehditler


15.Soru

Şifreleme fonsiyonu hangi harf ile ifade edilir?


P

C

K

E

D


16.Soru

IEEE 802.11i operasyon aşamalarındaki 5 evreden hangisinde çerçeveler erişim noktası aracılığıyla son istasyonlar arasında gönderilir?


Keşif

Doğrulama

Anahtar Yönetimi

Korumalı Veri Transferi

Bağlantı Sonlandırma


17.Soru

I. Gizlilik
II. Bütünlük
III. Erişilebilirlik
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sistem güvenliği tanımında yer verilen 3 temel güvenlik kavramlarındandır ?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgi güvenliği konusundaki en basit saldırı yöntemidir?


Virüsler

Truva atı

Spam mailler

Kaba kuvvet saldırısı

Bilgisayar solucanları


19.Soru

Araya girme (Snooping) tehdidi ne anlama gelmektedir?


Gözetleme, ifşa etme 

Bilginin ele geçirilmesi

Sahte verilerin kabul edilmesi

Bozulma, kesinti

Doğru çalışmayı engelleme


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi e-posta iletişiminde gönderici ile alıcı sunucu arasında tanımlanan protokoldür?


POP

PGP

POP3

IMAP

SMTP