Almanca 1 Ara 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Wie lautet das Wort "kommen" in der Imperativ-Form 2. Person Singular?"kommen" sözcüğünün 2.tekil şahıs emir şekli aşağıdakilerden hangisidir?


kommt!
kommen!
komm!
kommst!
kam!

2.Soru

Welche Antwort passt zum Dialog am besten?Was sind Sie von Beruf?Ich bin Krankenschwester und arbeite _____.ich weiß nicht

als Student

aus Deutschland

Tee

von früh bis spät


3.Soru

“Mir geht es schlecht”. Wie lautet die Frage? Sorulması gereken soru hangisidir?


Wo arbeitest du?

Wie heiβt du?

Wo wohnst du?

Wer bist du?

Wie geht es dir?


4.Soru

Avrupa’da insan haklarının pozitif hukuka geçmesinde ilk önemli olay hangisidir?


Halklar Bildirisi’nin çıkarılmış olması

Kanun hakimiyeti ilkesinin olması

Hamurabi kanunlarının çıkması

Hristiyanlığın ortaya çıkışı

Feodalizmin ortaya çıkışı


5.Soru

İşkenceye Karşı Komite, 1984 tarihli İşkenceye ve Zalimane, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Cezalandırmaya Karşı Sözleşme gereğince, 10 Aralık 1984 tarihinde kurulmuştur. Bu komite toplantılarını nerede gerçekleştirmektedir?


Zürich

Berlin

Münih

Basel

Cenevre


6.Soru

Landkarten- kann- gut-lesen- er

Wie kann man mit den obigen Wortgruppen einen Sinnvollen und richtigen Satz bilden?

Yukarıda verilen kelimelerle kurulabilecek en anlamlı ve doğru cümle aşağıdaki hangi şıkta verilmiştir?


Er kann Landkarten lesen gut.

Er kann Landkarten gut lesen.

Kann gut Landkarten er lesen?

Er liest gut Landkarten kann

Landkarten kann er lesen gut.


7.Soru

Was passt in die Lücke? Lisa Vogel ist jetzt sehr müde und muss  __________.


Joga machen

fernsehen

einkaufen gehen

schlafen

mit Max spielen


8.Soru

Maastricht Antlaşması kaç yılında yürürlüğe girmiştir?


1935

1990

1998

1991

1993


9.Soru

Avrupa Birliği vatandaşlarının Birlik düzeyinde haklarını ve çıkarlarını korumak üzere “Avrupa Vatandaşlığı” kavramı aşağıdaki hangi antlaşma ile ifadesini bulmuştur?


Maastricht Antlaşması,

Amsterdam Antlaşması,

Helsinkş Antlaşması,

Cenevre Antlaşması,

Berlin Antlaşması,


10.Soru

Uluslararası iş birliğini geliştirmek ve uluslararası hukuku kodlaştırmak sorumluluğunun yanında, “ırk, cins, dil ve din ayrımı gözetmeksizin herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanmasını sağlamak” için çalışmalar yapılmasını temin etmek görevleri olan sözleşme-dışı koruma organı aşağıdakilerden hangisidir?


BM Genel Kurulu

Uluslararası Adalet Divanı

Güvenlik Konseyi

İnsan Hakları Konseyi

Ekonomik ve Sosyal Konsey


11.Soru

Wie schreibt man die Zahl “178”?  “178” sayısının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? 


Hundertachtzig 
Hundertachtundsiebzig 
Hundertneunundsiebzig
Achtundsiebzig 
Siebenundachtzig 

12.Soru

Maria ............ immer um 12 Uhr das Mittagessen. Füllen Sİe die Lücke mit der Praesensform des Verbs " kochen".


koche
kochst
kochen
kochen
kocht

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İnsan Hakları Bildirgesi'nde düzenlenen haklardan birisi değildir?


Sosyal Güvenlik Hakkı

Eğitim- Öğrenim Hakkı

Özel Hayatın Gizliliği Hakkı

Yaşama Hakkı

Çocuk Hakları Sözleşmesi


14.Soru

''Hi, ich bin Sven und das ist Felix.Wir sind neu hier.''Wie lautet die richtige Übersetzung des oben angegebenen Satzes? Yukarıda verilen cümlenin doğru çevirisi nedir?


Selam ben Sven ve buda Felix. Burada yeniyiz.

Selam ben Sven ve buda Felix. Yeni tanıştık.

Sven ve Felix buradaki yeni arkadaşlarımızdır.

Biz Sven ve Felix. Buraya yeni geldik.

Merhaba Sven ve Felix. Sanırım yeni geldiniz.


15.Soru

Welche Antwort passt zum Dialog?

- Wie heißen Sie?

- Ich heiße Jack. _____?


Und Sie

Wie bitte

Ah ja.

Aha, interessant

Entschuldigung


16.Soru

Wieviel Uhr ist es?
_____ (13:15).


Es ist Viertel nach eins

Es ist dreizehn Uhr

Gegen eins

Um dreizehn Uhr fünfzehn

Ab dreizehn Uhr


17.Soru

Welches Adjektivpaar drückt einen Gegensatz aus?

Verilen sıfat çiftlerinden hangisi birbirinin zıddını ifade etmekte?


gut / langweilig

freundlich / gut

viel / wenig

fit / stressig

nah / nett


18.Soru

AB temel haklar şartı kaç yılında kabul edilmiştir?


2000

2003

1999

1992

2005


19.Soru

Machen wir _____ Salat?

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


einen

ein

einer

eines

einem


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi farklıdır?

Welcher Nomen ist anders?


Kind

Bruder

Schwester

Mutter

Vater