Almanca 1 Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Zu den _________ Ruhezeiten zählt die Zeit von 13 bis 15 Uhr.

Wie erfüllt man die Lücke? Yukarıdaki boşluğa gelecek cevap aşağıdakilerden hangisidir?


allgemein

allgemeine

allgemeiner

allgemeinem

allgemeinen


2.Soru

Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere gelecek uygun kelime hangisidir?
Ich bin gut in Mathematik. Ich kann gut …………


Rechnen

Organizeren

Schreiben

Programmen

Reparieren


3.Soru

Der Bus fährt ___ und sie schläft ___. Welches passt richtig? Aşağıdakilerden hangisi cümleyi doğru olarak tamamlar?


los- ein

los- um

um- um

um-ein

aus- in


4.Soru

1966 Misakları veya ikiz sözleşmeler olarak da adlandırılan Kişisel Siyasal Haklar Sözleşmesi ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi Hangi uluslar arası kuruluş tarafından düzenlenmiş İnsan Hakları Belgeleridir?


Avrupa Konseyi

Avrupa Birliği

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı

Uluslararası Af örgütü

Birleşmiş milletler


5.Soru

Übersetzen Sie den folgenden Satz ins Türkische.

Aşağıdaki verilen cümleyi Türkçeye çeviriniz.

“Fahr weiter geradeaus bis zur Blumenstrasse”.


Yürüyerek Blummenstrasseye doğru gidin, oradan aracınıza binin.

Aracınızla sağdan Blumenstrasseye doğru dönün

Aracınızla dosdoğru Blumenstrasse ye kadar devam edin.

Ters yönden gidilsiğinde Blumenstrasseye çıkabilirsiniz.

Araçsız dosdoğru Blumenstrasseye çıkabilirsiniz.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi devlet tarafından tanınmış ve pozitif hukuka geçmiş insan haklarını tanımlamak için kullanılır?


Pozitif Hukuk

Olması Gereken Hukuk

İnsan Hakları

Temel Hak ve Hürriyetler

Kültürel Haklar


7.Soru

Welches Wort passt semantisch nicht zu den anderen in der Wortgruppe? (Verlien seçeneklerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?)


Der Arzt

Der Taxifahrer

Die Ärztin

die Krankenschwester

Die Psychologin


8.Soru

"Fark etmez". Wie lautet der obige Satz auf Deutsch? Verilen cümlenin Almancası aşağıdakilerden hangisidir?


Das ist wichtig.

Das war’s.

Das ist ein Mist.

Gute Idee!

Das ist egal.


9.Soru

Aşağıdaki insan haklarının sınıflandırmalarından hangisi yanlıştır?


Kolektif ve bireysel haklar ayrımı

Temel haklar-temel olmayan haklar ayrımı

Yasal haklar-toplumsal haklar

Negatif haklar-pozitif haklar ayrımı

Klasik haklar-sosyal haklar ayrımı


10.Soru

Ergaenzen Sie mit dem passenden Possessivartikel.

..... Tochter ist noch sehr klein.


mein

dein

unser

meine

euer


11.Soru

Madrid İzleme Toplantısı Sonuç Bildirisi,Viyana İzleme Toplantısı Sonuç Bildirisi,Kopenhag İnsani Boyut Konferansı Sonuç Belgesi ve Yeni Bir Avrupa İçin Paris Şartı  gibi İnsan hakları Belgeleri aşağıda ki teşkilatlardan hangisi tarafından düzenlenmiştir?


Avrupa Konseyi,

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı,

Avrupa Birliği,

Birleşmiş Milletler teşkilatı,

Amerikan Devletleri İnsan Hakları Sözleşmesi,


12.Soru

Welche Antwort passt zum Dialog am besten?


Wann arbeiten Sie?
_____ Montag


in

nach

im

zu

am


13.Soru

Ahmet: Hast du Zeit für Mittagessen?
Ali: ______________________________________.                                                  Ahmet:  Ok. Ich esse dann allein!                                                  Diyaloğu hangi seçenek uygun şekilde tamamlar?


Ich esse mittags

Mittags koche ich

Ich gehe heute nicht essen.

Abends esse ich warm

Ich liebe dich


14.Soru

“Ich bin müde.” Bu cümle hangi sorunun cevabı sayılmaktadır? cevabı hangi soru cümlesini gerektirmektedir?


Warum kommst du nicht?

Wie spät ist es?

Ist er nett?

Wann beginnt der Film?

Hast du keine Zeit?


15.Soru

"Mein Familienname ist -------- ." Welches ergänzt den Satz? Cümledeki boşluğu hangisi tamamlar?


Hasan

Altıntaş

Ankara

Goetheplatz

Mercedesstraβe


16.Soru

Ergaenzen Sie die Lücke mit einer passenden Familienbezeichnung.

Mein Vater und meine Mutter leben in der Türkei. Meine ...... reisen sehr gerne in andere Laender.


der Sohn

die Tochter

die Grossmutter

der Enkel

die Eltern


17.Soru

Ihre Mutter kommt .............. Spanien cümlesinde boş bırakılan yere hangi bağlaç gelmelidir?


aus

in

mit

ohne

an


18.Soru

Wer____ ihr? Ich bin Alex und das ist Hanz. Welches Wort passt in die obige Lücke? Yukarıda boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


heise

ist

sind

bin

seid


19.Soru

İnsan haklarının tüm özellikleri düşünüldüğünde, bu özelliklerin sonucu olarak ortaya çıkan niteliği aşağıdakilerden hangisidir?


Hukuken korunma zorunluluğu

İnsan haklarının bütünlüğü

Devlete karşı ileri sürülen iddia olması

Temel hakları tanımlaması

Çoğunlukla hürriyet hakkı olması


20.Soru

“İnsan hakları” kavramı ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?


Ulusal ölçekte tanımlanan haklardır.

İnsanın sonradan kazandığı haklardır.

Sadece anayasa tarafından tanınan haklardır.

Olması gereken hakları değil olan hakları anlatır.

İnsanın insan olmaktan dolayı sahip olduğu haklardır.