Almanca 1 Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Nehmen Sie dieses Medikament ................ nach dem Aufstehen.Welches Wort passt in die Lücke im obigen Satz?Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


vor

zwischen

in

alles

gleich


2.Soru

Wir fahren oft mit dem Bus. Es ist günstig.

Verbinden Sie die Sätze! Kreuzen Sie die richtige Antwort an!

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir şekilde uygun bir bağlaçla kurulduğunda hangi seçenek doğru olur?


Wir fahren oft mit dem Bus, deshalb ist es günstig.

Wir fahren oft mit dem Bus, obwohl es günstig ist.

Wir fahren oft mit dem Bus, weil es günstig ist.

 Wir fahren oft mit dem Bus, aber es ist günstig.

Wir fahren oft mit dem Bus, obgleich es günstig ist.


3.Soru

-……. Sie viel Arbeit? Welches Wort passt in die obige Lücke? Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


Habe
Hast
Hat
Haben
Habt

4.Soru

Merkezi idareyi güçlendirerek kamu düzenini getirmek, dolayısıyla can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik 1807 tarihli, şart niteliğinde olan ve Padişah ile Rumeli yanı arasında imzalanan belge aşağıdakilerden hangisidir?


Sened_i İttifak

Magna Carta

Gülhane Hattı Hümayun-u

Kanun_u Esasi

Adalet Fermanı


5.Soru

İnsan Hakları Komitesi üyeleri ____ yıllık bir dönem için seçilir ve tekrar seçilmeleri mümkündür.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Beş

Dört

Üç

Altı

Yedi


6.Soru

-Bu Komisyonda, TBMM’de grubu bulunan siyasi partiler ile bağımsızlar üye sayıları oranında temsil edilmektedir.

-Bir yasama döneminde iki seçim yapılır. Komisyona ilk seçilenlerin görev süresi iki yıldır, diğerlerinin süresi ise yasama döneminin sonuna kadar devam eder.

-Komisyon, siyasi parti gruplarının yüzde oranlarına göre, bir başkan, iki başkanvekili, bir sözcü ve bir katip seçer. Bu seçim, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanan Komisyonun, toplantıya katılanlarının salt çoğunluğunun gizli oyuyla yapılır.

Yukarıda bilgileri verilen komisyon aşağıdakilerden hangisidir?


Anayasa Komisyonu

Dilekçe Komisyonu İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM Araştırma komisyonu

Yasama komisyonu


7.Soru

Wie  lautet das Wort “Mandelentzündung” auf Türkisch?"Mandelentzündung” sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?


Boğaz iltihabı

Bademcik iltihabı

Bağırsak iltihabı

Bağışıklık sistemi

Baş ve boyun iltihabı


8.Soru

Fritz spricht Deutsch. Er ist ein ________ Welches Wort passt in die obige Lücke? Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


Deutsche
Deutschin
Deutschland
Deutscher
Deutschländer

9.Soru

„Was__________ Sie für den Kartoffelsalat?“ soru cümlesinde boş bırakılan yere hangi fiil gelmelidir?


braten

backen

lieben

brauchen

mischen


10.Soru

Bitte füllen Sie die Lücken aus!Lütfen aşağıda verilen cümleyi tamalayan şıkkı işaretleyiniz! "  …..  und  …..  reisen Sie gerne? "


Was – wer
Wie – wen
Was –was
Was – womit
Wie – womit

11.Soru

Welches ist der dritte Tag in der Woche?


Sonntag

Mittwoch

Montag

Dienstag

Donnerstag


12.Soru

"Bir hak veya hürriyeti sınırlama zorunluluğu karşısında bulunan kamu gücünün, elindeki araç ya da araçlardan sınırlama zorunluluğu amacına ulaşmada en elverişli hak ve hürriyeti en az düzeyde sınırlayacak olanını seçerek hürriyet otorite dengesini kurması" ifadesi aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir?


Ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi

Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi

Masumiyet karinesi

Ölçülülük ilkesi

Adil yargılanma, eşitlik ve yargı birliği ilkesi


13.Soru

''_________endlich das Auto und______den Müll runter!'' Welche Verben vervollständigen den Satz richtig? Hangi fiiller cümleyi doğru tamamlar?


Wäscht - bringt

Wasch - bringen

Wascht - bringt 

Wäschst-bringst

Waschen - bringen


14.Soru

A: _________________________________ B: Ich glaube, auf der Bank. Welche Frage passt in die obige Lücke? Yukarıda boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangi soru cümlesi tamamlar?


Wie ist die Postleitzahl?

Wer sind sie?

Entschuldigung, wie heißt das auf Deutsch?

Wo ist das?

Wie ist die Atmosphäre ?


15.Soru

Auto | er | noch nicht | darf | fahrenWie kann man mit den obigen Wortgruppen einen Sinnvollen und richtigen Satz bilden?Yukarıda verilen kelimelerle kurulabilecek en anlamlı ve doğru cümle aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir?


Auto darf er noch fahren nicht.

Er noch nicht darf Auto fahren.

Er fahren darf nicht noch Auto.

Er darf noch nicht Auto fahren.

Er Auto darf noch nicht fahren.


16.Soru

Herkes için insan haklarının ve temel özgürlüklerin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak” üzere incelemeler yapma ve tavsiyelerde bulunma” görevi, Yukarıdaki ifade hangi ana organın temel görevidir?


Uluslararası Adalet Divanı

Güvenlik Konseyi

BM Genel Kurulu

Ekonomik ve Sosyal Konsey

İnsan Hakları Konseyi


17.Soru

Bitte füllen Sie die Lücken aus! Zwei tagelang ....  ich im Bett  ....


bin-gelegt
habe-gelegt
bin-gelegen
hat-gelegen
habe-gelegen

18.Soru

Was bedeutet unter gegebenen Satz auf Türkisch? Aşağıdaki cümlenin Türkçe karşılığı nedir? Welche beruflichen oder privaten Termine haben Sie naechste Woche?


Gelecek hafta özel bir randevunuz var mı?

Gelecek hafta işinizle ilgili bir randevunuz var m?

Bu hafta özel bir randevunuz var mı?

Gelecek hafta işinizle ya da özel yaşamınızla ilgili ne gibi randevularınız vardır?

Özel ya da iş ile ilgili bu hafta herhangi bir randevunuz bulunuyor mu?


19.Soru

Die Frau / schenken/ der Mann / eine Kamera

Bilden Sie einen richtigen und sinnvollen Satz! Kreuzen Sie die richtige Antwort!

Yukarıdaki kelimelerden anlamlı ve doğru cümle kurunuz. Hangi şıkta doğru cevap verilmiştir?


Die Frau schenkt der Mann eine Kamera

Die Frau schenkt dem Mann eine Kamera

Die Frau schenkt den Mann einer Kamera

Die Frau schenkt dem Mann ein Kamera

Der Frau schenkt den Mann einen Kamera


20.Soru

Aşağıdaki boşluğu tamamlayınız.

Ergänzen Sie die folgende Lücke.

Am ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, … , achten.


sieben

siebenten

siebzigsten

siebten

siebesten