Çocuk Gelişimi Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişimin temel ilkeleri ile ilgili yanlıştır?


Gelişimde bireysel farklılıklar vardır

Gelişim nöbetleşerek gerçekleşir

Gelişim belli aşamalardan oluşur

Gelişimde kritik dönemler vardır

Gelişim her yaşta aynı hızda oluşur


2.Soru

 1. Biyolojik bileşeni
 2. Biçim bileşeni
 3. Kullanım bileşeni
 4. İçerik bileşeni

Yukarıdaki maddelerden hangileri dilin bileşenleri arasında sayılmaktadır?


I-II-IV

I-II-III

I-III-IV

II-III-IV

I-II-III-IV


3.Soru

 1. İmgesel Dönem
 2. Pasif Dönem
 3. Sembolik Dönem
 4. Eylemsel Dönem

Yukarıdakilerden hangileri Jerome Bruner'in insan gelişimini ayırarak incelediği dönemler arasında sayılabilir?


I-II-IV

I-II-III

I-III-IV

II-III-IV

I-II-III-IV


4.Soru

Sembolik düşünme, dil gelişiminin ve  sosyal tepkilerin başlayıp hızla geliştiği dönem aşağıdakilerden  hangisidir?  


İlk çocukluk dönemi

 Orta yetişkinlik dönemi

Son çocukluk dönemi

Bebeklik dönemi

Doğum öncesi dönem


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bebeğin gelişimini etkileyen doğum öncesi etmenlerden biri değildir?


Annenin Yaşı

Alkol ve Sigara

Kan Uyuşmazlığı

Annenin Hastalıkları

Akran İlişkileri


6.Soru

Ergenlik dönemindeki fiziksel gelişimle ilgili olarak lise öğrencilerine bilgi vermek isteyen bir psikolojik danışmanın aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanması uygun olmaz? 


Yarısı çocukluk yarısı ergenlik olmak üzere iki ile dört yıl süren döneme erinlik dönemi adı verilir.

Erkeklerde kızlardaki gibi ergenlik döneminin başlamasının açık bir belirtisi bulunmaz.

Ergen çevrelerindeki hemen herkesin kendisiyle ilgilendiğine inanır.

İskelet sisteminde meydana gelen hızlı değişme, ergenin vücut koordinasyonunu sağlayamamasına neden olur.

Kız ve erkek çocuktaki büyüme birbirinden farklı bir sırayı takip eder. 


7.Soru

Motor gelişimin desteklenmesine ilişkin olarak doğru olan ifade seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


Çocuğun motor gelişimi için cesaretlendirilmesi

Çocuğun bireysel oyunlarına ağırlık verilmesi

Çocukların hergün küçük kaslarını geliştirici etkinliker yapılmasına fırsat verilmesi

Motor gelişimi desteklemek için en çok denge materyalinin kullanılması

 Motor gelişimin desteklenmesi için beslenmenin çok önemli görülmemesi


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel gelişimi destekleyecek etkinliklerde kullanılan araç ve gereçlerle ortamın özelliklerinden değildir?


Araç gereçler, birden fazla hedefi olan çok amaçlı araçlar olmalıdır

Tehlike unsuru yaratmayacak şekilde planlanmalıdır

Göze hoş görünmeli ve estetik olmalıdır

Ortamın sessiz olması 

Çocuğun yaratıcılığını destekleyici nitelikte olmadır


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel büyümenin özelliklerindendir?


Fiziksel büyüme ilk çocukluk döneminde başlar

Fiziksel büyüme becerilerdeki artıştır

Fiziksel büyümede hücre artışı gözlenmez

Fiziksel büyüme erkeklerde 40 yaşına kadar devam eder

Fiziksel büyüme anne karnında başlar 


10.Soru

 • Kalem tutma çabaları gösterir.
 • Daireye benzer şekiller ile çizgi ve noktalar oluşturabilir.
 • Karmaşık işleri başarmak için iki eliyle de kerpeten tutuşunu gerçekleştirebilir.
 • Bloklardan kule yapabilir.
 • Tek eliyle kitap sayfalarını çevirebilir.

Yukarıda sıralanan becerilerin ait olduğu yaş grubu aşağıdakilerden hangisidir?


5

2

1

6

3


11.Soru

"Gelişim döllenmeden ölüme kadar devam eden birikimli bir süreçtir. Gelişimde her aşama kendinden sonraki aşamaya hazırlayıcı, kendinden önceki aşamaların birikimlerine dayalı olarak gerçekleşir." Belirtilen cümle ile gelişimin temel ilkelerinden hangisi vurgulanmak istenmiştir?


Gelişimde kritik dönemler vardır.

Gelişim süreklidir ve belli aşamalar halinde gerçekleşir.

Gelişim nöbetleşerek gerçekleşir.

Gelişimde bireysel farklılıklar vardır

Gelişim hızı her yaşta aynı değildir.


12.Soru

Çocuklarda dil gelişimlerini desteklemek ve iletişim becerilerine katkı sağlamak amacıyla 2-3 yaş arasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaktadır?


Çocukla konuşurken değişik ses tonları kullanılmalıdır

Söyleneni anlaması için çocuğa zaman tanınmalıdır

Yavaş, anlaşılır ve açık konuşulmalıdır

Çocukların gerçek nesnelerle oynaması teşvik edilmelidir

Çocuğun diğer çocuklarla oynaması için fırsatlar yaratılmalıdır


13.Soru

Çocuğun ben merkezlilikten büyük ölçüde çıkmış olması sonucunda yeni gelişim görevlerini kazanmaya hazırlandığı dönem Piaget’ye göre hangi dönemdir?


Soyut İşlemler Dönemi

Somut İşlemler Dönemi

İşlem Öncesi Dönemi

Duyusal-Motor Dönemi

Hem İşlem Öncesi hem de Soyut İşlemler Dönemi


14.Soru

Ergenlik dönemi kızlarda yaklaşık olarak hangi yaşa kadar sürer?


11

14

15

16

18


15.Soru

Aşağıdaki becerilerden hangisi ontogenetik becerilerden biri değildir?


Yüzme

Bisiklet binme

Buz pateni

Tenis

Koşma


16.Soru

Çocuğun herhangi bir çekim eki olmaksızın yalnızca isim-isim ya da isim-fiil şeklinde konuşması olarak tanımlanan dönem aşağıdakilerden hangisidir?


Gığıldama dönemi

Üç veya daha fazla sözcüklü cümleler dönemi

Ses-sözcük dönemi

Telegrafik konuşma dönemi

Tek sözcüklü cümlecikler dönemi


17.Soru

Çocukların çevrelerini tanımada kullandıkları ağızları onları çevresel zararlılara karşı açık duruma getirir. Özellikle aşağıdaki maddelerden hangileri nörolojik gelişim ile beyin zedelenmelerine yol açar?


Demir-Civa

Kurşun-Demir

Kurşun-Civa

Civa-Bakır

Kurşun-Bakır


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Piaget'in bilişsel gelişim kuramının 4 temel kuralı arasında yer almamaktadır?


Bilişsel gelişimin evreleri değişmez bir şekilde belli bir sıra ile ortaya çıkar.

Yaşamın ilk yılları, kalkınma için temeldir çünkü düşünce ve dilin giderek bağımsız hale geldiği yerdir.

Bireysel farklılıklar söz konusudur.

Her dönem için kritik olan gelişim özellikleri vardır. 

Her bir evre kendisinden önceki evrelerin kazanımlarını da içerir


19.Soru

Motor beceriler...................... devam eden motor becerilerde ortaya çıkan davranışların kontrol altına alınması sürecidir. Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki şıklardan hangisinin gelmesi  uygundur ?


Fetüs dönemi boyunca

Bebeklik dönemi boyunca

Çocukluk dönemi boyunca

Yaşam boyu

Ergenlikte


20.Soru

Kritik dönemde en önemli nokta aşağıdakilerden hangisidir?


Zamanlama

Bilgi

Eğitim

Uyarıcı

Bireysel farklılıklar