Coğrafi Bilgi Sistemleri İçin Temel Geometri Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 18 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

A(6,8) ve B(-1,-4) noktaları veriliyor. Bu durumda|AB| uzunluğu kaçtır?


10

11

12

13

14


2.Soru

Bütün kenarlarının uzunlukları ve bütün iç açılarının ölçüleri eşit olan dışbükey çokgenlere ............ çokgen denir. İfadesinde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?


Yamuk

Parçalı

Bütün

Eşit

Düzgün


3.Soru

İç açılar toplamı 720 olan bir çokgenin kaç köşesi vardır?


4

5

6

7

8


4.Soru

A=(6,10), B=(8,12), A ve B vektörünün skaler çarpımı nedir?


144

152

168

174

186


5.Soru

0 < a < (π / 2) ve sin a = 1 / 2 ise (cot a / tan a) = ?


3

31/2

3-1/2

2

4


6.Soru

ise

ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?


6

5

4

3

2


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi skaler bir büyüklük değildir?


Sıcaklık

Enerji

Hacim

Güç

Kuvvet


8.Soru

Düzgün çokgenler ile ilgili olarak aşağıdaki verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?


n kenarlı düzgün bir çokgenin iç teğet çemberinin yarıçapı R ise, A(ABCDEF) = n⋅R2 ⋅sinα / 2 ve α = 360˚ / n ile bulunur.

Bir düzgün çokgende aynı sayıda kenarı birleştiren köşegenlerin uzunlukları eşittir.

n kenarlı düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü (n−2)180˚ / n ’dir.

n kenarlı düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsü 360˚ / n ’dir.

n kenarlı bir düzgün çokgende n tane simetri ekseni vardır.


9.Soru

A(3,4) ve B(8,10) noktaları arasına çizilecek vektör uzunluğu nedir?


1,47

3,58

7,81

12,17

21,96


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi temel açı çeşitleri arasında yer almaz?


Dar açı

Tam açı

Geniş açı

Doğru açı

Yarım açı


11.Soru

19 π / 20 = ?


43

86

171

342

684


12.Soru

Şekilde yer alan mavi vektör nasıl gösterilir?13.Soru

  1. İç açıları
  2. Kenarları
  3. Köşeleri
  4. Alanı

Yukarıdakilerden hangileri üçgenin temel elemanları arasında yer alır?


I ve II

II ve IV

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


14.Soru

 olduğuna göre 
vektörü aşağıdakilerden hangisidir?


-2

-1

0

1

2


15.Soru

3000 dakika kaç derecedir?


10°

20°

30°

40°

50°


16.Soru

Bir üçgende aynı köşeden çizilen yükseklik ile açıortay arasındaki açının ölçüsü, diğer iki açının ölçüleri farkının ……. eşittir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


Mutlak değerinin yarısına

Mutlak değerinin karesine

Mutlak değerine

Kareköküne

Karesine


17.Soru

sr1


K

L

M

N

O


18.Soru

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?


0

1

2