Coğrafi Bilgi Sistemleri İçin Temel Geometri Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 15 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

9 köşeli yıldızılın köşe noktalarındaki iç açıları toplamı kaç derecedir?


720

900

1080

1260

1440


2.Soru

Aşağıdaki çemberde z = AC yayının açısı = 140 ̊ ; y = DE yayının açısı = 50 ̊ ; x (= ABC açısı) kaç derecedir?


60

55

50

45

40


3.Soru

Alanı olan bir ABCD yamuğunda alt taban uzunluğu 12 metre yükseklik 6 metre ise üst taban uzunluğu kaç metredir?


26

30

34

38

42


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri Hacim Analizi ile ilgilidir?
I. Yol çalışmalarında kazı ve dolgu hesaplamaları amacıyla kullanılır.
II. Orman yangınlarını erken tespit etmek için kurulacak kulelere en uygun yer seçimi hesapları yapılabilir.
III. Telefon baz istasyonu çekim alanı için kurulacak antenlere en uygun yer seçimi hesapları yapılabilir.


Yalnız I

 

Yalnız II

 

Yalnız III

 

I ve II

I ve III


5.Soru

ABCD yamuğu için [AB]//[CD]//[EF], |CF|=4|BF|, |EF|=5 ve |AB|=9 birim ise x nedir?


4

3


6.Soru

Eş zamanlı olarak düz ve dik alanları ile vadi ve uçurumları gösteren yüzey analiz değeri aşağıdakilerden hangisidir?


Kabartma

Aspect

Bakı

Eğri

Kontur


7.Soru


Yukarıdaki dik üçgenin eğim yüzdesi aşağıdakilerden hangisidir?


60

65

70

75

80


8.Soru

Yarı çapı 10 cm olan bir çemberin 126° lik bir ölçüye sahip yay parçasının uzunluğu kaç cm dir?9.Soru

Bir dağın tüm güney yamaçları saptanabilir ve bu bilgi karların ilk eriyeceği yamaçların seçimi ve bu yamaçların altında kalan bölgelerde oluşabilecek sel tehlikeleri hakkında bilgiyi, aşağıdaki hangi yüzey analizi verebilir?


Hacim analizi

 

Görünürlük analizi

 

Bakı analizi

 

Kabartma analizi

Kontur analizi


10.Soru

Işık kaynağının ufuk çizgisi üzerindeki eğimi veya açısı aşağıdaki terimlerden hangisi ile ifade edilir?


Eğim açısı

Aydınlanma açısı

Azimut açısı

İrtifa

Eş eğri


11.Soru

D çembere teğet halde,  m(ACD) yayı 100° iken, m(ABD) açısının ölçüsü nedir?


5

6

7

8

9


12.Soru

Varsayımsal bir ışık kaynağının konumunu ayarlayarak, yüzeydeki her hücrenin o ışığa olan oryantasyonu üzerine aydınlanma değerini hesaplaması hangi yüzey analizi ile ilgilidir?


Bakı analizi

 

Hacim analizi

 

Görünürlük analizi

 

Kabartma analizi

Kontur analizi


13.Soru

Aşağıdaki yarım çemberde |BC|=|CD| ve  olduğuna göre  kaç derecedir?


30

45

60

75

90


14.Soru

m(ABC) yayı 160°,  m(DGF) açısı 40° iken, m(DEF) yayının ölçüsü nedir?


60°

70°

80°

90°

100°


15.Soru

Şekile göre, │ED│ uzunluğu kaç cm’dir?


5

6

7

8

9