Coğrafi Bilgi Sistemleri İçin Temel Geometri Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 17 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aynı değerdeki sürekli verileri birbirine bağlayan çizgilere veya eğrilere verilen isimdir?


Slope

Raster

Hücre

Bakı

Kontur


2.Soru

(1,-1) noktasına 3 birim uzaklıktaki noktaların kümesi aşağıdaki denklemlerden hangisini sağlar?3.Soru

İki yüzey arasındaki değişen hacimleri hesaplamak için, aşağıdaki hangi yüzey analizi kullanılmaktadır?


Bakı analizi

 

Hacim analizi

 

Görünürlük analizi

 

Kabartma analizi

Kontur analizi


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Dörtgenlerin kenar orta noktalarının birleştirilmesiyle bir paralelkenar oluşur.

Düzgün çokgenin bütün kenarları ve bütün açılarının ölçüleri eşittir.

Paralelkenarda köşegenler birbirine eşittir.

Deltoitte köşegenler birbirini dik keser.

Eşkenar dörtgen aynı zamanda bir paralelkenardır.


5.Soru

Güneşin bulunduğu konumun açısal yönüne verilen isim nedir?


Azimut

İrtifa

Görünürlük

Hacim

Kontur


6.Soru

Kabartma için gerekli olan Azimut açısı 315 dercedir. Bu açı aşağıdaki yönlerden hangisini gösterir? 


Güneybatı

Kuzeydoğu

Kuzeybatı

Doğu

Güneydoğu


7.Soru

Şekilde taralı olan daire parçasının alanı nedir?8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yüzey analizlerinden biri değildir? 


Derece analizleri

Eğim analizleri

Kontur analizleri

Kabartma analizleri 

Görünürlük analizleri


9.Soru

Üç boyutlu uzayda (1,4,1) ve (1,1,5) noktaları arasındaki uzaklık aşağıdakilerden hangisine eşittir?


4

5

6

7

8


10.Soru

O merkezli çember ; E noktasında teğet ; x = OAE açısı = 30o ; a = 6 birim ; y (= BD uzunluğu) kaç birimdir?


5

6

7

8

9


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğim analizi için doğru değildir?


her hücreyi komşuları ile kıyaslayarak maksimum değişim miktarının değerini hesaplar.

Çok eğimli yerler yeşil renkle, az eğimli yerler ise kırmızı renkle gösterilmektedir.

Eğim değeri, TIN veya DEM verisinden iki farklı türde hesaplanabilmektedir.

Yükselme değeri mantıksal olarak 90 dereceye yaklaşırsa yükselme yüzdesi değeri sonsuza gider.

Çıktı eğim rasterı iki birim üzerinden hesaplanabilir, derece veya yüzde


12.Soru

Kenar sayısı 9 olan konveks bir çokgen, bir köşesinden çizilen köşegen doğrularıyla en fazla kaç tane üçgene ayrılabilir?


6

7

8

9

10


13.Soru

  1. Kenar sayısı n olan düzgün konveks bir çokgenin her bir iç açısının ölçüsü, α = (n – 2) ⋅180˚/n ’dir.
  2. Kenar sayısı çift olan düzgün çokgenlerde, karşılıklı kenarlar birbirine paralel ve karşıt köşeleri birleştiren köşegenler açıortaydır.
  3. Düzgün çokgenlerde bir köşeden çizilen ardışık köşegenlerin arasındaki açı ölçüleri birbirine eşittir.
  4. Düzgün çokgenlerde iç açıortaylarının kesim noktası ile kenar orta dikmelerinin kesim noktası aynı noktadır ve bu nokta, düzgün çokgenin iç teğet çemberinin ve çevrel çemberinin merkezi olup aynı zamanda ağırlık merkezidir.

Düzgün çokgenlerle ilgili yukarıda yer alan ifadelerden hangileri doğrudur?


I ve II

III ve IV

I, II ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çemberin bir parçasına verilen isimdir?


Kiriş

Kesen

Yay

Teğet

Normal


15.Soru

│AB│ uzunluğu 10 cm ve O merkezinden küçük çembere teğettir. Taralı alan kaç cm2’dir?


10π

15π

20π

25π

30π


16.Soru

y = 3x + 4 doğrusuna paralel olan ve P(-1, 2) noktasından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?


y = 3x - 5

y = 3x - 1

y = 3x + 1

y = 3x + 3

y = 3x + 5


17.Soru

Hacim analizinin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?


İki yüzey arasındaki değişen hacimleri hesaplamak için kullanılır.
İki yüzey arasındaki değişen yüksekliği hesaplamak için kullanılır.
İki yüzey arasındaki değişen kütleyi hesaplamak için kullanılır.
İki yüzey arasındaki değişen yoğunluğu hesaplamak için kullanılır.
İki yüzey arasındaki değişen genişliği hesaplamak için kullanılır.