Coğrafi Bilgi Sistemleri İçin Temel Geometri Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 15 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Işık kaynağının ufuk çizgisi üzerindeki eğimi veya açısına ne denir?


Güney açısı

Azimut

Görünürlük

Hacim

İrtifa


2.Soru

Aşağıdaki doğrulardan hangisi y=x+1 doğrusuna paralel olan ve (-1,2) noktasından geçen doğrunun denklemidir?


y=x+3

y=2x+1

y=-x+1

y=-x+3

y=-2x-1


3.Soru

 ifadesinin sadeleştirilmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?


cos x

 

tan x

 

cot x

1


4.Soru

A(1, 3) ve B(-1, -1) noktalarından geçen doğrunun eğimi aşağıdakilerden hangisidir?


-2

-1

0

1

2


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri Görünürlük Analizi ile ilgilidir?
I. Yol çalışmalarında kazı ve dolgu hesaplamaları amacıyla kullanılır.
II. Orman yangınlarını erken tespit etmek için kurulacak kulelere en uygun yer seçimi hesapları yapılır.
III. Yüzeyin kuzeyle yaptığı coğrafi açıdır.


Yalnız I

 

Yalnız II

 

Yalnız III

 

I ve II

I ve III


6.Soru

Bir kenar uzunluğu 8 birim olan düzgün altıgenin alanını nedir?


96

192


7.Soru

 ve 

noktaları arasındaki uzaklık aşağıdakilerden hangisidir?8.Soru

O merkezli çember ; R noktasında teğet ; x = OSR açısı = 50o ; y kaç derecedir?


32

28

24

20

16


9.Soru

Şekildeki ABCD dörtgeninde [AC]⊥[BD] olduğuna göre x uzunluğu nedir?


9

10

11

12

13


10.Soru

Merkezi C(4, –3) ve yarıçapı r = 5 birim olan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?11.Soru

Aynı değerdeki sürekli verileri birbirine bağlayan çizgilere veya eğrilere verilen
isime ne denir?


Bakı

Kontur

Tonaj

Eğim

Görünürlük


12.Soru

A çembere teğet halde,  m(CAD) açısı 110° iken, m(ABC) yayının ölçüsü nedir?


60°

70°

80°

90°

100°


13.Soru

(3,2) ve (0,k) noktaları arasındaki uzaklık 5 birim olduğuna göre k aşağıdakilerden hangisi olabilir?


3

4

5

6

7


14.Soru


Yukarıdaki dik üçgenin eğim yüzdesi 100 ise bu üçgenin eğim derecesi aşağıdakilerden hangisidir?


30

35

40

45

60


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi görünürlük analizi konusunda yanlış bilgi olarak verilmiştir?


Gözlem noktasından görülemeyen alanlar “0” değerinde, görülebilen alanlar ise “1” değerinde gösterilir.

Görünürlük aracı bir objenin nereden ne kadar görünür olacağını saptamak için
kullanışlıdır.

Yeşil hücreler görünen, kırmızı hücreler görünmeyen yerleri gösterir.

Açık renk alanlar daha yüksek yerleri gösterir.

Genel olarak yol çalışmalarında kazı ve dolgu hesaplamaları amacıyla kullanılır.