Coğrafi Bilgi Sistemleri İçin Temel Geometri Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 18 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

denklemi ile verilen eğri θ = 45 derecelik bir döndürme ile elde edilen uv koordinat sistemine göre yazılırsa oluşacak denklem aşağıdakilerden hangisidir?2.Soru

Her bir iç açısı 150 derece olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır?


6

 

8

 

10

 

12

14


3.Soru

Hacim analizinde dolgu olan yerler ne renkle gösterilir?


Mavi

Yeşil

Kırmızı

Mor

Turuncu


4.Soru

Aşağıdaki şekilde a=4 cm,b=5 ise k’nin uzunluğu kaç cm olur?


3

4

5

6

7


5.Soru

  1. Dörtgenlerin hem iç açıları toplamı hem de dış açıları toplamı 360°’dir.
  2. Dörtgenlerde komşu iki iç açıortayın kesişimiyle elde edilen açının ölçüsü, diğer iki iç açının ölçüleri toplamının yarısına eşittir.
  3. Bir dörtgenin köşegen uzunluklarının toplamı, dörtgenin çevresinden küçük ancak çevrenin yarısından büyüktür.
  4. Dörtgenlerin alanları, köşegen uzunlukları ve bu köşegenlerin arasındaki açı yardımıyla bulunabilir.
  5. Dörtgenlerin kenar orta noktalarının birleştirilmesiyle bir paralelkenar oluşur.

Dörtgenler hakkında yukarıda yer alan ifadelerden hangileri doğrudur?


I ve II

II, III ve IV

III, IV ve V

I, III, IV ve V

I, II, III, IV ve V


6.Soru

O merkezli çember ; a = |CE| = 4 cm, c = |EB| = 8 cm ; b = |EO| kaç cm’dir?


4

4.5

5

5.5

6


7.Soru

9 kenarlı bir çokgenin çizilebilmesi için en az kaç açı ve kaç uzunluğunun bilinmesi gerekir?


6 açı, 6 uzunluk

7 açı, 6 uzunluk

7 açı, 7 uzunluk

8 açı, 7 uzunluk

8 açı, 8 uzunluk


8.Soru

Şekildeki çemberde a=5 cm , b=8 cm ve c=6 cm olduğuna göre d kaç cm olur?


5

6

7


9.Soru

ABCD paralel kenarı için a=4,b=7 ve e=9 ise f nedir?


9

8

7

6

5


10.Soru

Kontur çizgileri hangisi için oluşturulamaz?


Sıcaklık

Nem

Kirlilik

Gürültü

Yükseklik


11.Soru

İzoterm, izobar ve izohips kelimeleri aşağıdaki hangi Yüzey Analizi ile ilgilidir?


Hacim analizi

 

Kontur analizi

 

Görünürlük analizi

 

Kabartma analizi

Bakı analizi


12.Soru

3x + 2y - 4 = 0 ve x + y - 3 = 0 doğrularının kesim noktası aşağıdakilerden hangisidir?


(-2, 5)

(-1, 4)

(0, 3)

(1, 2)

(2, 1)


13.Soru

Girdi rasterındaki bir hücrenin bir veya daha çok gözlem noktasından görülüp görülemediğini saptamaya yarayan araç aşağıdakilerden hangisidir?


Girdi açısı

Bakı

Zirve

Görünürlük

Kabartma


14.Soru

Tepe noktaları (0, 10) ve (0, –10), odak noktaları (0, 6) ve (0, –6) olan hiperbolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir?15.Soru

Aşağıdaki noktalardan hangisi IV. bölgededir?


(1,2)

(-1,2)

(3,-2)

(-3,-4)

(5,3)


16.Soru

ABCD yamuğu için [AB]∕∕[CD] olduğuna göre x nedir?


20

18

16

14

12


17.Soru

O merkezli çember ; P noktasında teğet ; x = SOT açısı = STO açısı ; a = OR uzunluğu = RT uzunluğu = 9 birim ; c (= PS uzunluğu) kaç birimdir ?


6 . (3)1/2

5 . (3)1/2

4 . (3)1/2

3 . (3)1/2

2 . (3)1/2


18.Soru

Şekilde [AB] krişi O merkezli küçük çembere teğet olup uzunluğu 6 cm dir. Buna göre taralı bölgenin alanını kaç  olur?