Coğrafi Bilgi Sistemleri İçin Temel Geometri Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 8 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Şekildeki x açısının değeri nedir?


60

70

80

90

100


2.Soru

  1. Herhangi bir çokgenin iç bölgesinde alınan, herhangi iki noktanın birleşmesiyle oluşan doğru parçası çokgeni kesiyor ise bu tür çokgenlere içbükey çokgen (konkav) denir.
  2. Herhangi bir çokgenin iç bölgesinde alınan, herhangi iki noktanın birleşmesiyle oluşan doğru parçası çokgeni kesmiyor ise bu tür çokgenlere dışbükey çokgen (konveks) denir.
  3. Konveks bir çokgenin kenarlarının uzatılarak birleştirilmesiyle oluşan şekle yıldızıl çokgen denir.
  4. Tüm kenarlarının uzunlukları, iç açıları ve dış açıları eşit olan dışbükey çokgene düzgün çokgen denir.
  5. Karşılıklı kenarları birbirine paralel veya karşılıklı kenarları birbirine eşit olan dörtgene paralelkenar denir.

Çokgenler hakkında yukarıda yer alan ifadelerden hangileri doğrudur?


I ve III

IV ve V

I, III ve IV

II, III, IV ve V

I, II, III, IV ve V


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi konveks çokgenler için doğru değildir?


Kenar sayısından bağımsız olarak konveks çokgenlerin dış açıları toplamı 360˚’dir.

Kare ve dikdörtgen hariç, n kenarlı bir konveks çokgenin iç açılarından en az (n-3) tanesi geniş açıdır.

Konveks bir çokgende bir köşeden çizilebilecek köşegenlerin sayısı en fazla (n-1) tanedir.

N kenarlı konveks bir çokgende çizilebilecek köşegen sayısı en fazla n(n-3)/2’dir.

Kenar sayısı n olan bir konveks çokgenin çizilebilmesi için (2n-3) tane elemanı bilinmelidir. 


4.Soru

Tepe noktası orijinde ve odak noktası (0, –2) olan parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir?5.Soru

Eğim ile ilgili aşağıda verilenlerden hangileri doğrudur? Eğim fonksiyonu, her hücreyi komşuları ile kıyaslayarak maksimum değişim miktarının değerini hesaplar. Eğim değeri, TIN veya DEM verisinden iki farklı türde hesaplanabilmektedir.   Yalnızca yüzde cinsinden ifade edilir.  Hesaplanmasında dikey ve yatay mesafe ile ilgili verilerden yararlanılır.


I-II

I-II-III

I-II-IV

II-III-IV

I-II-III-IV


6.Soru

Düzlemde (-1,1) ile (1,2) noktalarından geçen doğrunun eğimi kaçtır?


2

0

-2


7.Soru

Aşağıdaki doğrulardan hangisi 2


y=-2x+1

y=x+2

y=-x+4


8.Soru

Aşağıdaki doğrulardan hangisi y=3x+1 doğrusuna paraleldir?


y=2x+1

y=-3x+1

y=2x-2

y=3x+2

y=1-4x