Coğrafi Bilgi Sistemleri İçin Temel Geometri Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 16 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

φ sembolü ile gösterilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? 


Altın oran

Teğet çemberin yarıçapı

Düzgün altıgenin alanı

Konveks katsayısı

İç açılar toplamı


2.Soru

Bir köşeden çizilen ardışık köşegenlerin arasındaki açı ölçüleri birbirine eşit olduğu çokgen aşağıdakilerden hangisidir?


Paralel çokgen

İçbükey çokgen

Dışbükey çokgen

Düzgün çokgen

Yıldızıl çokgen


3.Soru

Şekildeki çemberde x açısı kaç derecedir?


25

30

35

40

45


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri Bakı Analizi ile ilgilidir?
I-Yamaç aşağı değişimin en fazla olduğu hücrenin değişiminin baktığı yönü tanımlar.
II-Aynı değere sahip noktaları birleştiren eğrilerdir.
III-Yüzeyin kuzeyle yaptığı coğrafi açıdır.


Yalnız I

 

Yalnız II

 

Yalnız III

 

I ve II

I ve III


5.Soru

A(2, 4), B(0, -2) ve C(1, k) noktaları aynı doğru üzerinde olduğuna göre k aşağıdakilerden hangisidir?


3

2

1

-1

-2


6.Soru

Şekilde verilen ABCD yamuğu için [AC]=9, [CD]=8 birim olduğuna göre yamuğun alanı nedir?


18

24

36

54

72


7.Soru

Şekilde verilen çemberde  açısı kaç derecedir?


55

50

45

40

35


8.Soru

Şekildeki çemberin │DF│ uzunluğunun tanımı nedir?


Kiriş

Kesen

Yay

Teğet

Normal


9.Soru

"x" açılı bir eğimi aşağıdakilerden hangisi ifade eder?


cosx

sinx

tanx

cotx

sinx + cosx


10.Soru

 ise 11.Soru

Yamaç eğimi barındırmayan düz yüzeylere aşağıdaki hangi bakı değeri verilir?


0

180

-1

360

90


12.Soru

Yukarıda verilen grafik aşağıdaki fonksiyonlardan hangisine aittir?


cscx

secx

cotx

tanx

sinx


13.Soru

Konveks bir yedigenin iç açıları toplamı kaç derecedir?


1260

1440

1080

900

720


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi paralelkenar için doğru olarak verilmemiştir


Karşılıklı kenarların uzunlukları ve karşılıklı açıların ölçüleri
eşittir. 

Paralelkenarda köşegenler birbirini eşit iki parçaya ayırır

Paralelkenarda komşu açılar birbirine eşittir

Alanı A(ABCD) = a . h’dır

Paralel kenarın kenarları ve köşegenleri arasında e2+ f 2= 2(a2+ b2) bağıntısı bulunur.


15.Soru

C¸ıktı rasterındaki her hücre içerisindeki değer o konumun kaç gözlemci noktası tarafından görülüp, görülemediğini belirtir. Eğer bir adet gözlemci noktanız varsa, o nokta tarafından görülebilen her hücre 1 değerini alır. O noktadan görülemeyen tüm hücreler ise 0 değerini alırlar. Gözlemci noktaları, nokta ve doğru içerebilirler. Düğüm ve köşe noktaları da aynı zamanda gözlemci noktaları olarak kullanılabilirler. 

Yukarıdaki ifadeler aşağıdakilerden hangisi hakkındadır?


Görünürlük

Eğim

Gözlemciler

Bakı

Dolgu


16.Soru

Hacim analizinde kazı olan yerler ne renkle gösterilir?


Yeşil

Sarı

Mavi

Kırmızı

Mor