Depolama Ve Envanter Yönetimi Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde genel antrepo tipleri tam ve doğru olarak verilmiştir?


A, B ve C tipi antrepolar

A, B ve E tipi antrepolar

A, B ve F tipi antrepolar

C, D ve E tipi antrepolar

C, D ve F tipi antrepolar


2.Soru

Temel depolama fonksiyonları arasında en maliyetli olan süreç aşağıdakilerden hangisidir?


Yerleştirme

Teslim alma

Stoklama

Sipariş toplama

Gönderme


3.Soru

".... ....... performans ölçümü, geleneksel yaklaşım olup, bir hesap tutma ve verme yöntemidir. Yapılan ölçüm sonuçlarına göre faaliyetlerin yürütüldüğü bu yaklaşımın en büyük dezavantajı, raporların geçmişe dayanmasıdır. Bu raporlar; bir şirketin nereye gittiği hakkında değil, nerede olduğu hakkında bilgi veren dokümanlardır."

Boşluğa hangi kavramlar gelmelidir?


Kontrol amaçlı

Plan amaçlı

Organizasyon amaçlı

Durumsal amaçlı

Küresel amaçlı


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi depo performansının belirlenmesinde ölçüt olarak kullanılan faktörlerden biri değildir?


Fiziksel sayım

Kontrol sistemleri

Envanter doğruluğu

Tesis yerleşimi

Donanım yöntemleri


5.Soru

Hangisi depo performansının belirlenmesinde ölçüt olarak kullanılan faktörlerden biri değildir?


Envanter doğruluğu

Sevkiyat doğruluğu

Müşteri hizmetleri

Kontrol sistemleri

İşgücü üretkenliği


6.Soru

"Müşterilerin bedelini üstlenmeye razı oldukları; ürünün biçimi, üretim fonksiyonu ve/veya hizmet düzeyini değiştiren veya iyileştiren tüm faaliyetlerdir."

Yukarıda verilen tanım hangi kavrama aittir?


Kitlesel özelleştirme

Katma değer faaliyetleri

Depolama süreçleri

Ürün tanıtım faaliyetleri

Tedarik zinciri 


7.Soru

  1. Üreticiler
  2. Dağıtımcılar
  3. Perakendeciler
  4. Müşteriler
  5. Satın almacılar

Yukarıdakilerden hangileri tedarik zinciri üyelerindendir?


I, II, III, IV, V

II, III, IV, V

I, III, IV

II, III, IV

I, II, III, IV


8.Soru

Tedarikçiden temin edilen malların depoya alınmadan tasnif edilerek müşterilerin ihtiyacına göre sevk edilmesine ne ad verilir?


Çapraz yükleme

Sipariş toplama

Verimlilik

Değer katan faaliyetler

Depo hacmi /alanı kullanımı


9.Soru

İnsanları, biliş ve davranış boyutunda harekete geçiren, öğrenmeyi sağlayan itici güce ne denmektedir?


Motivasyon

Fırsat

Yeterlilik

Hedefler

Standartlar


10.Soru

Hammaddelerin tedarikinden bitmiş ürünlerin müşterilere teslim edilmesine kadar gerçekleştirilen tüm sürçelerin en etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini hedefleyen bir işletmenin aşağıdakilerden hangisine odaklandığını söylemek mümkündür?


Ulaştırma hizmetleri

Küresel taşımacılık

Dağıtım ağı

Filo yönetimi

Tedarik zinciri


11.Soru

Ürün ve hizmetlerin, bireysel müşteri taleplerine uygun olarak üretilmesine ne ad verilir?


Katma değer faaliyetleri

Kitlesel özelleştirme 

Esnaf loncası

Hammadde

Finansal kiralama


12.Soru

"Doğru işleri yapmak" olarak nitelendirilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Etkinlik

Etkililik

Erişilebilirlik

Sürdürülebilirlik

Dayanıklılık


13.Soru

Tedarik zincirini çok iyi oluşturmuş, bu nedenle de rekabette çok başarılı olmuş örnek
işletmeler vardır. Bunların başında hangisi vardır ?


Dell

Walmart

Ford

Kmart

BMW


14.Soru

Lojistik bir terim olan ve ''birleştirme'' anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?


İstifleme

Arbitraj

Konsolidasyon

Rassal

Yığın bölme


15.Soru

1. İşletme depolarında ürünler, dağıtım merkezlerine göre çok daha kısa süreler için stoklanmaktadır.

2. Bir işletme deposunun ana fonksiyonu; ham madde, yarı mamul veya bitmiş ürünlerin, üretim sürecinde kullanılması ve/veya dağıtım öncesinde hazır olması amacıyla stoklanmasıdır.

3. İşletme depolarında ürün çeşidi ve sayısı fazla, stok devir hızı yüksektir.

Yukarıda verilen işletme depolarıyla ilgili bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız 1

Yalnız 2

Yalnız 3

1 ve 2

2 ve 3


16.Soru

Toptancılardan ve dağıtımcılardan kendilerine gelen ürünleri tüketicilerin istedikleri ölçülerde küçük parçalara ayırarak tüketicilere ulaştıran tedarik zinciri üyeleri aşağıdakilerden hangisidir?


Üreticiler

Dağıtımcılar

Perakendeciler

Müşteriler

Lojistik Hizmet Sağlayıcılar


17.Soru

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması görevi, hangi bakanlığın hangi birimine verilmiştir?


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Adalet Bakanlığı bünyesinde yer alan Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yer alan Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan Teftiş Kurulu Başkanlığı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yer alan Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi birim yük oluşturmak için kullanılan yardımcı araçlardan biridir?


Konveyör

Vinç

Palet

Transpalet

Çatallı istif arabası


19.Soru

Ham maddeler, doğadan elde edilen henüz işlenmemiş ya da çok az işlem görmüş demir cevheri, kereste, ham petrol, pancar gibi maddeler hangi tip depolarda saklanmaktadır?


İşleyişine Göre Depolar

Ürünün Fiziki Şekline Göre Depolar

Ürünün İmalat Aşamasındaki Durumuna Göre Depolar

Hava Koşullarından Korunma Durumuna Göre Depolar

Mülkiyet Biçimine Göre Depolar


20.Soru

Kullanıcının mülkiyet sahipliği durumuna göre depolar hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?


İşletme depoları ve dağıtım merkezleri

Açık depolar, kapalı depolar ve yarı kapalı depolar

Özel depolar ve kiralık depolar

Hammadde depoları ve bitmiş ürün depoları

Yük depoları ve parça yük depoları