Depolama Ve Envanter Yönetimi Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

sürekli envanter sistemine yönelik aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


envanter büyüklüğü dönemsel envanrter sisteminden daha azdır

stok kalemleri yüksek fiyatlıdır

yalnızca gözden geçirme dönemlerinde kayıt tutulur

sistemin işlerliği için harcanan zaman yüksektir

her defasında aynı miktarda sipariş verilir


2.Soru

Seçeneklerden hangisi  Global Tedarik Zinciri Formu tarafından yapılan ayrıma göre, Tedarik Zinciri iş süreci arasında yer almaz?


İadelerin Yönetimi

Ürün Geliştirme ve Ticarileştirme

Üretim Akış Yönetimi

Ürün reklam yönetimi

Talep Yönetimi


3.Soru

  1. Geçmişte gösterilen performansın seviyesini ortaya çıkarmak
  2. Kişi ve kurumların geleceğe yönelik potansiyel performanslarını belirlemek
  3. Gelecekteki performans düzeyini yükseltmek

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri performans ölçüm sisteminin amaçları arasında yer almaktadır?


Yalnız I

I-II

I-III

II-III

I-II-III


4.Soru

Seçeneklerden hangisi tedarik zinciri yönetiminin genel amaçları arasında yer almaz?


Zincir maliyetlerinin azaltılması

Pazardaki değişimlere uyum yeteneğinin azaltılması

Stok maliyetlerinin azaltılması

İşletme değerinin artırılması

Rekabet gücünün artırılması


5.Soru

Aşağıdaki envanter kontrol yöntemlerinden hangisi stok kalemlerinin önem derecelerine göre sıraya konulması ile oluşturulan bir yöntemdir?


Gözle kontrol yöntemi

Barkod yöntemi 

İki kutu yöntemi

Tek kutu yöntemi

ABC yöntemi


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, bilgi içeren sembollerden oluşan ve envanterin otomatik kimliklendirmesini sağlayan optik yöntemlerden biridir?


Barkod yöntemi

Optik kayıt yöntemi

Tek kutu yöntemi

ABC yöntemi

İki kutu yöntemi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri envanter kontrolünün amaçları arasında yer alır?

I. Envanter yatırımlarını en aza indirmek
II. Üretimin aksamasını engelleyecek miktarda hammadde ve yarı mamul stoku bulundurmak
II. Etkin bir stok kayıt sistemi kurarak envanter düzeylerinin istenilen sınırlar dahilinde kalmasını sağlamak
IV. Sipariş ve envanter bulundurma maliyetlerini en aza indirecek şekilde tedarik işlemlerini düzenleyerek işletmenin ekonomik miktarlarda stok bulundurmasını sağlamak,
V. Stok tükenmelerini belirli ve kabul edilebilir bir düzeyde tutarak müşteri beklentilerini karşılamak ve işletmenin rekabet gücünü artırmak


Yalnız I ve II

Yalnız II ve IV

Yalnız III ve IV

Yalnız II, III ve IV

I, II, III, IV ve V


8.Soru

Daha önceden üretim sürecine girmiş veya üretilmekte olan fakat kullanılabilir mamul ha^line gelmemiş maddelere hangi ad verilmektedir? 


Yarı mamuller

Mamuller

Hammaddeler

Montaj parçaları

İşletme malzemeleri


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri tam zamanında üretim sistemlerinin amaçları arasında yer alır?

I. Üretimdeki kesintilerin ortadan kaldırılması

II. Üretim sisteminin esnekleştirilmesi

III. Hazırlık ve üretim zamanlarının azaltılması

IV. Stokların en aza indirilmesi

V. İsrafın yok edilmesi


Yalnız I ve II

Yalnız II ve V

Yalnız III ve IV

Yalnız II, III ve V

I, II, III, IV ve V


10.Soru

Hangi maliyet satın alınan kalem sayısına bağlı değildir?


Satın alma maliyetleri

Sipariş verme maliyetleri

Hazırlık maliyeti

Sipariş maliyeti

Taşıma maliyetleri


11.Soru

Aşağıda verilen tedarik zinciri yönetiminin işletmeye sağladığı yararlardan hangisi firmaların daha çevik ve esnek olmasını sağlamaktadır?


Kaliteli ürünlerin tedarik eilmesini sağlaması

Maliyetleri düşürmesi

Tedarik hızını arttırması

Verimliliği arttırması

Etkinliği arttırması


12.Soru

abc sınıflandırmasında toplam stok miktarının %40-50 sini oluşturan stok kalemi aşağıdakilerden hangisidir?


d grubu stok kalemleri

b grubu stok kalemleri

e grubu stok kalemleri

c grubu stok kalemleri

a grubu stok kalemleri


13.Soru

Aşağıdaki envanter kontrol sistemlerinden hangisi sıfır stok ve sıfır atık hedefleri doğrultusunda oluşturulmuştur?


Sürekli Envanter Sistemi

Dönemsel Envanter Sistemi

Sabit Zaman Aralıklı Sistem

Sabit Sipariş Miktarı Sistemi

Tam Zamanında Üretim Sistemi


14.Soru

Hangisi envanter kontrolünün amaçlarından biridir?


Stok tükenmelerini belirli ve kabul edilebilir bir düzeyde tutarak müşteri beklentilerini karşılamak ve işletmenin rekabet gücünü artırmak.

Tedarik, üretim ve teslimat faaliyetlerinin etkinliğinin artması ile pazardaki değişmelere uyum yeteneğinin artması.

Ürünlerin ve hizmetlerin zamanında tesliminin sağlayarak müşterilerle olan ilişkilerin gelişmesi.

Gereksiz malzemelerin envanterde bulundurulması önlenerek önemli oranda maliyet tasarrufu sağlanması.

Envanterde aşırı stok bulundurulması önlenmesi.


15.Soru

Global Tedarik Zinciri Formu tarafından yapılan ayrım alan yazında en sık kullanılan ayrımdır. Buna göre kaç tedarik zinciri iş süreci bulunmaktadır?


3

5

7

8

9


16.Soru

Envanter karar modelleri içinde en eski ve en yaygın kullanılan model hangisidir?


Ekonomik sipariş miktarı modeli

Ekonomik üretim miktarı modeli

Miktara bağlı indirim modeli

Yeniden sipariş verme noktası modeli

Analitik sipariş miktarı modeli


17.Soru

Toplam envanter maliyetlerini en küçük düzeye indirecek sipariş miktarını belirlemeyi amaçlayan model aşağıdakilerden hangisidir?


Mutlak model

Ekonomik üretim miktarı modeli

Hipotetik model

Ekonomik sipariş miktarı modeli

Miktara bağlı indirim modeli


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi envanterin işlevlerinden biri değildir?


Kabul edilebilir envanter düzeyleri maliyetlerin en aza indirgenmesine yardımcı olur.

Müşterilere sunulan hizmetlerin istenilen seviyede olmasını sağlar.

Birbirini takip eden işlemler arasındaki bağımlılığın azaltılmasına yardımcı olur.

Üretimin dengelenmesine ve böylece sermaye gereksinimlerinin azaltılmasına yardımcı olur.

Zam öncesi ürünlerin stoklanmasına yardımcı olur ve üreticiye faydası olur.


19.Soru

aşağıdakilerden hangisi tam zamanında üretim felsefesinin amaçlarından birisi değildir?


aşırı üretim yapmak

israfın yok edilmesi

hazırlık ve üretim zamanlarının azaltılması

stokların en aza indirilmesi

üretim sisteminin esnekleştirilmesi


20.Soru

Bilgi paylaşım yapısında ürün karması, planlama süresi, analiz kapsamı,sınırlamalar ve prensiplerin yer aldığı unsur hangisidir?


Çözüm dosyaları

Politikalar

Temel Dosyalar

Parametreler

Kritik Faktörler