Genel İşletme Final 22. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe bilgisinde sahip olunması gereken niteliklerden biri değildir?


Değişkenlik
Anlaşılabilirlik
Güvenililirlik
Karşılaştırılabilirlik
İlgililik

2.Soru

İşletme yönetiminin aldığı kararlara göre gerçekleşen işletme faaliyetleri sonucunda varlıklarda ve kaynaklarda meydana gelen değişmelerin, izlenmesi, kontrol edilmesi, ölçülmesi ve ekonomik faaliyetlerin belirlenmesi görevini gerçekleştiren işletme fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?


Muhasebe

Üretim

Denetim

Finansman

Planlama


3.Soru

Muhasebe süreci içerisinde işletmeler tarafından iş yapma maliyetine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Gider
Gelir
Hasılat
Kar
Varlık

4.Soru

Özlük işleri
Ücret yönetimi
Kariyer yönetimi
Çalışma ilişkileri
İş güvenliği
Yukarıdakilerin hangileri insan kaynakları yönetiminin fonksiyonlarındandır?


Yalnız I.

I. ve II.

I., II. ve III.

I., II., III. ve IV.

I., II., III., IV. ve V.


5.Soru

I-Kar
II-Ekonomik sürdürülebilirlik
III-Sosyal sürdürülebilirlik
IV-Çevresel sürdürülebilirlik
Yukarıdakilerden hangisi işletmenin amaçlarındandır?


Yalnız II

 

Yalnız I

 

I ve II

 

II ve IV

hepsi


6.Soru

Değerlendirici kritik davranışlara odaklanarak yüksek ve düşük performansı belirleyen ve davranışsal temelli zengin örnekleri raporlayan temel performans değerlendirme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Kritik olay
Yazılı kompozisyon
Grafik değerlendirme ölçeği
Çoklu karşılaştırma
Amaçlara göre yönetim değerlemesi

7.Soru

İş analizinin özenli bir şekilde yapılarak iş tanımının ve iş gerekliliklerinin isabetli bir şekilde belirlenmesi insan kaynakları yönetimi sürecinin hangi adımının başarısında önemli bir etkiye sahiptir?


Personel bulma
Seçim
Oryantasyon
Eğitim
Kariyer yönetimi

8.Soru

Hangisi işletmeler için büyümenin yararları arasında yer almaz?


Pazarda yer edinme

Bürokrasi

Tanınmak

Marka olmak

Ar-Ge 


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklarının  fonksiyonlarından biri değildir?


İnsan kaynakları planlaması
İşe alma
Operasyon yönetimi 
Performans yönetimi
Kariyer yönetimi

10.Soru

İşletme yönetiminin herhangi bir alanı (pazarlama, satın alma, muhasebe, insan kaynakları, üretim gibi) ile ilgili uzmanlık bilgisi, analiz yeteneği, alana ilişkin araç ve teknikleri öğrenme ve kullanabilme becerisi hangi yeteneğiyle ilgilidir?


Kavramsal yetenek

Beşerî yetenek

Liderlik yeteneği

Teknik yetenek

Bilişsel yetenek


11.Soru

Hiyerarşik düzende yukarıdan aşağıya doğru giden ve kullanana yaptırım hakkı veren yetki türü aşağıdakilerden hangisidir?


Kurmay yetki
Komuta yetkisi
Fonksiyonel yetki
Performans yetkisi
Görev yetkisi

12.Soru

İşletmelerin girdi olarak kullandığı doğal kaynaklar ile iklimsel, coğrafi ve jeolojik etkenler işletmelerin hangi tür çevresini oluşturur?


Doğal çevre
Ekonomik çevre
Sosyokültürel çevre
Siyasal-Yasal çevre 
Teknolojik çevre

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "yönetim" kavramının dört boyutundan biri değildir?


Motivasyon ve güdülenme

İşi yapacak insanlar

Etkililik ve verimlilik

Yönetimin işlevleri

İşletmenin amaçları


14.Soru

Tüketicinin ya da alıcı işletmenin zaman, miktar ve kalite açısından özel olarak belirlediği bir ürünün üretilmesine dayanan üretim tipi aşağıdakilerin hangisidir?


Proje tipi üretim

Seri üretim

Akıcı üretim

Sipariş üretim

Sürekli üretim


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir üretim sürecini değerlendirmede kullanılan ögelerden “etkinlik” ile eş anlamlıdır?


Performans  
Fizibilite 
Yatırım
Verimlilik
Kapasite

16.Soru

Tüketicinin satın almayı düşündüğü ürün ya da hizmetin, onun ihtiyaç ve isteklerini ne kadar karşılayacağını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Tatmin
Değişim
İstek
Değer
İhtiyaç

17.Soru

Belirli bir zaman diliminde tek bir ürünün üretildiği ve üretim işleminin tekrarlanmadığı üretim şekli aşağıdakilerin hangisidir?


Proje tipi üretim

Seri üretim

Akıcı üretim

Sipariş üretim

Sürekli üretim


18.Soru

Uzmanlık yetkisi olarak da bilinen ve kullanana yaptırım hakkı vermeyen yetki tipi aşağıdakilerin hangisidir?


Komuta yetkisi

Kurmay yetki

Fonksiyonel yetki

Entelektüel yetki

Karizmatik yetki


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal yönetimin fonksiyonlarından biri değildir?


Finansal analiz

Finansal tabloların hazırlanması

Finansal planlama ve kontrol

Fonların sağlanması

Kâr dağıtım kararları


20.Soru

‘’Başka bir ürünün içine girerek fiziksel ve kimyasal niteliğini yitirip başka bir özelliğe dönüşen maddelere ……… denir.’’ İfadesinde, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?


Hammade
Yatırım Ürünleri
Yardımcı donatım
Kolayda ürünler
İşletme gereçleri