Girişimcilik ve İş Kurma Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hangisinde yaratıcılığın aşamaları doğru sıralanır?

     I. Aydınlanma

     II . Hazırlık

     III. Kuluçka

     IV. İlk kavrayış


I,II,III ve IV

I,IV,II ve III

III,II,IV ve I

IV,II,III ve I

III,I,II ve IV


2.Soru

Yeni ürün üretiminde tasarım bölümü ile birlikte öncelikle sorumluluk üstlenen diğer departman aşağıdakilerden hangisidir?


Üretim

Ar-Ge

Pazarlama

Halkla ilişkiler

Personel


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin alt süreçlerinden biri değildir?


Sorun ve ihtiyaçları çözecek ürün, hizmet için fikir üretilir.
Pazarlama kanalı seçilir.
Sorun çözmek için üretilen fikirler arasından seçim yapılır.
Seçilen fikir uygulanır.
Değerlendirme yapılır.

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik hakkında doğru bilinen yanlışlardan biri değildir?


Sermayesi olan herkes iş kurabilir, başarılı olabilir.
X girişimci şunu üretiyor, satıyor, kazanıyor ben de bunu yaparsam kazanırım.
Eğitim dönemlerinde pek başarılı olamayanlar girişimcilikte de başarılı olamaz.
İş fikri yaratabilen herkes girişimci olamaz.
İflas eden girişimci yüz kızartıcı suç işlemiştir.

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ürün geliştirmede kullanılan bir stratejidir?


aydınlanma

inovasyon

emprovizasyon

doğrulama

ilk kavrayış


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kadın girişimciliğinin arttırılmak istenmesinin sebeplerinden biri değildir?


Kadın, çalışma hayatında daha çok olmasına rağmen girişimcilik rolünün az olması
Ülkelerin kalkınmasında girişimciliğin önemi
Toplumun kadın girişimcilik konusunda bilinçli olması
Girişimciliğin artması sonucu kişi başına düşen gelirin artması
Ülke olarak güçlü olmanın sahip olunan işletmelerin gücüyle belirlenmesi

7.Soru

Genelde pazarı izleyen yada sonradan girenler tarafından uygulanan ürün geliştirme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?


Promosyon

Markalama

Emprovizyon

Esneklik

Kavram tasarımı


8.Soru

Pazarda alanlarında lider olan hangi işletmeler daha başarılı olur?


Orjinal ürünlerle pazara çıkan işletmeler

Rakiplerinin ürünlerinin kopyasını yapanlar

Eski ürünlerle pazara çıkanlar

Tasarımı arka plana atanlar

Müşteri isteklerini önemsemeyenler


9.Soru

Taze gıda ürünleri satan işletmelerin ürünlerinin tazeliğini çağrıştıracak ve ilgi çekecek ürün tasarımlarını tercih etmeleri aşadakilerden hangisi ile ilgilidir?


Ürün

Fiyat

Yer

Promosyon

Koordinasyon


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Yatırım, Piyasaya Çıkış, Ölçme, Değerlendirme, Öğrenme ve Tekrar Arama" sürecini tanımlar?


İş fikrini uygulama
Finansal araştırma
Yol haritası
Örgütsel araştırma
Yasal araştırma

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin tasarım sürecinin görsel elemanları arasında yer almaz?


Yönetim birimi
Ürün tasarımı
Bilgi tasarımı
Çevre tasarımı
Tutum

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin tutum ve davranışlarından biri olamaz?


İtaatkarlık

Yaratıcılık

Rasyonellik

Örgürlükçülük

İşbirlikçilik


13.Soru

I.Sermayesi olan herkes iş kurabilir başarılı olabilir.

II.Eğitim dönemlerinde pek başarılı olamayanlar girişimcilikte de başarılı olamaz.

III.İş fikri yaratabilen herkes girişimci olabilir.

IV.İflas eden girişimci yüz kızartıcı suç işlemiştir.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri girişimcilerle ilgili çok konuşulan MİT’ler arasında doğru gibi kabul edilen ama doğru olmayanlardır?


Yalnız I.

Yalnız II.

I., II. ve III.

I., III. ve IV.

I., II., III. ve IV.


14.Soru

I. Donanım ve teknoloji seçimi

II. Lisans

III. Patent olanakları

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri teknolojik araştırmalarda ele alınan konular arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


15.Soru

İş fikrini uygulama süreci kapsamında aşağıdakilerden hangisi yer alır?


Firmanın rekabet analizi

Finansal durum analizi

Eylem planı uygulaması

Yönetim planı

Finansal plan


16.Soru

Yaratıcı davranış modeline göre, problem üzerine şuursuzca çalışılan evre aşağıdakilerden hangisidir?


İlk kavrayış

Hazırlık

Kuluçka

Aydınlanma

Doğrulama


17.Soru

GZFT Analizinin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?


Güçlü, Zayıf, Fırsatlar, Tehditler

Güzeller, Zayıflar, Fırsatlar, Tehditler

Güçlü, Zayıf, Fantastikler, Tehditler

Güçlü, Zayıf, Fırsatlar, Tahditler

Güçlüler, Zayıflar, Fırsatlar, Tehditler


18.Soru

Aşağıdaki tasarım türlerinden hangisi diğerlerinden daha önemlidir?


Ürün tasarımı

Logo tasarımı

Satış yapılan alan tasarımı

Raf tasarımı

Ambalaj tasarımı


19.Soru

Hangisi iş modeli bileşenlerinden değildir?


Müşteri Değer Önermesi
İş Fikrini Seçme
Kar Formülü
Kilit Kaynaklar
Kilit Süreçler

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi klasik pazarlama karmasının 4P’si arasında yer alır?


Promosyon

Maliyet

Kar

Üretim

Rekabet