Girişimcilik ve İş Kurma Ara 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ürün geliştirme sürecinin üç temel aşamasından biri olan bir kavramın uygulanmasına dahildir?


Portfolyo planlama

Fonksiyonel modelleme

Sağlam tasarım

Ürün yapısının geliştirilmesi

Kavram mühendisliği


2.Soru

Yaşamını sürdüren bir işletmede iş fikirleri arama ve bulmada yöneticilerin ihtiyaç duyacakları teknikler kaç tanedir?


İki

Üç

Dört

Beş

Altı


3.Soru

Hangisi Walsh ve arkadaşlarının tasarımın 4C'si dedikleri kavramlardan biridir?


Üretim

Teknik

Pazar

Tasarım

Uzlaşma


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "yeni fikir ve çözümlerin organizasyonlarda başarılı bir şekilde uygulanması" olarak tanımlanmaktadır?


Girişimcilik

Yaratıcılık

Tasarım

İnovasyon

Pazarlama


5.Soru

I. Cantillon

II. J.B. Say

III. Turgot

IV. Quesnay

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Fransız ekolünün girişimcilikteki en önemli teorisyen ve yazarlarındandır?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I, II ve III

Hepsi


6.Soru

Girişimcilik eylemlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Fırsatları görmüşsün ancak harekete geçmemişsin, bir eylemin olmamış, bu durumda girişimcilik söz konusu olmaz.

Risk alma yelpazesi yüksek olup yenilik, fırsatçılık, öngörme yoksa girişimcilik yine olmaz.

Eylemcilik var ancak fırsatçılık, risk alma yoksa yine girişimcilik gerçekleşmez.

Fırsatları görme, yenilikçilik, risk alma, öngörme ve önceden hareket etmek girişimciliktir.

Risk alma yelpazesi yüksek olup yenilik, fırsatçılık, öngörme yoksa girişimcilik olur.


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı model davranışın süreçlerinden değildir ?


İlk kavrayış

Hazırlık

Kuluçka

 Ambalajlama

Aydınlanma


8.Soru

Sermayesi olan ve sermayeye ihtiyaç duyan ayrımı ne zaman yapılmıştır?


16. yüzyıl

17. yüzyıl

18. yüzyıl

19. yüzyıl

20. yüzyıl


9.Soru

İş fikrinin testten geçerek yapılabilir ya da yapılamaz olduğunu sonuçlandırmak için gerçekleştirilen, girişimcinin amaçlarını gerçekleştirmek için önünde engellerin olmadığı ya da kalmadığı anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?


GZFT Analizi

Girişim

İnovasyon

Fizibilite

İş planı


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yeni girişimciliğin başarıyla uygulandığı ülkelerden biri değildir?


Mısır
ABD
İsrail
Singapur
Malezya

11.Soru

İş modeli için sorulan hangi soru değer üretme kapsamında değerlendirilebilir?


Hangi müşterilere ürün/ hizmet vermeliyim?

Müşterilerim neden benden alıyorlar?

Kâr modelim ne şekilde olmalı?

Hangi faaliyetleri ben yapmalıyım ?

Önerdiğim değerin farklı yanı nedir?


12.Soru

İş modeli bileşenlerinden hangisi diğer bileşenlerin de varlık nedenidir?


Müşteri değer önermesi

Kar formülü

Kilit kaynaklar

Kilit süreçler

Zarar formülü


13.Soru

I. Fırsatları görme

II. Yenilikçilik

III. Risk alma

Yukarıda verilenlerden hangi ya da hangileri girişimciliğin yapı taşları arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


14.Soru

Başarılı girişimcilerin üç temel özelliğe sahip olduğu ifade edilmektedir. Bunlar aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?


Vizyon, Önsezi, Sakinlik

Sabır, Kibarlık, Vizyon

Vizyon, misyon ve hırslı olmak

Algıda seçicilik, dışadönüklük, merhamet

Hırslık olmak, alçak gönüllülük, programlılık


15.Soru

Kapsam açısından girişimcilik kaça ayrılmaktadır?


2

3

4

5

6


16.Soru

Ashoka ve Schwab vakfı aşağıdakilerden hangi başarılı girişimcilik hareketine örnektir?


Ekonomik Girişimcilik

İç Girişimcilik

Kadın Girişimci

Sosyal Girişimcilik

Genç Girişimcilik


17.Soru

Hangisi 'değer unsurları' arasında değildir?


Fiziksel
Kalıtsal
Duygusal
Entelektüel
Ruhsal

18.Soru

İş planı ile ilgili hangi bilgi doğru için doğrudur denemez?


İşletmenin kağıt üzerinde kurulmasını sağlar

Risk ve hataları gerçek hayattan önce kağıt üzerinde görmemizi sağlar

Varsayımlar üzerine kurulmuştur ve kanıtlara gerek yoktur

Odaklanmamızı sağlar

Varsayımları kanıtlarla destekler


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tasarım brifinin hazırlanması aşamalarından biri değildir?


Promosyon
İşletme altyapısı
Tasarım problemi
Müşteri ve pazar bilgisi
Öngörülen zaman

20.Soru

Yaratıcı davranış modelinin "problem üzerinde şuursuzca çalışma" olarak tanımlanan adımı aşağıdakilerden hangisidir? 


İlk kavrayış

Hazırlık

Kuluçka

Aydınlanma

Doğrulama