Girişimcilik ve İş Kurma Ara 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Girişimcilikte etik ve itibar olarak bir girişimci aşağıdakilerden hangisini uygulamalıdır?


Çal çırp köşeyi dön.

Kâra giden her yol mubahtır.

Fikirleri yağmalayan değil yaratan olmalıdır.

Çocuk işçi çalıştırma.

Vergiyi kaçır zengin ol.


2.Soru

1. Girişimci özgürdür.2. Girişimci inovasyon lideridir.3. Girişimcinin iletişimi güçlüdür. 4. Girişimci bilgili ve beceriklidir. yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri girişimcinin özelliğidir ?


Yalnız 2
1-2
Yalnız 3
1-2-3-4
2-3-4

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğu girişimci değerleri arasında yer almaz?


Namus
Şöhret
Hata ve başarısızlığa tolerans
İmaj
Sosyal statü

4.Soru

Yeni ve eski sorunları, yeni ürün/hizmetler ve yeni iş anlayışları ile çözen girişimcilik aşağıdakilerden hangisidir?


Yeni girişimcilik

Ekonomik girişimcilik

Sosyal girişimcilik

İç girişimcilik

Dış girişimcilik


5.Soru

Aşağıdakilerden hangileri iş planının temel özelliklerindendir?

I. Güçlü varsayımlara dayanması

II. Kanıtlarla desteklenmiş varsayımlar olması

III. Geniş kapsamlı olması

IV. Girişimciye objektif ve eleştirel bakış sağlayan bir doküman olması

V. Girişimcinin dış çevreyle iletişimini kolaylaştıran bir doküman olması


I-II-III-IV

I-II-III-V

II-III-IV-V

I-II-IV-V

I-II-III-IV-V


6.Soru

Joseph A. Schumpeter'in girişimcilik tanımına kattığı faktör aşağıdakilerden hangisidir?


Eski yerine yeniyi koyma
Üretim girdilerinin örgütlenmesi
Risk alma unsuru
Bilgi ve beceri
Sosyal girişimcilik

7.Soru

Aşağıdaki ürün geliştirme süreci faaliyetlerinden hangisi bir kavramın uygulanması ile ilgilidir?


Ürün yapısının geliştirlmesi

Fiziksel ve analitik modelleme

Kavram mühendisliği

Pazar fırsat analizi

Fonksiyonel modelleme


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin ürünlerinin ayırt edilebilir olmasını sağlar?


Tasarım

Kalite

Maliyet

Esneklik

Hız


9.Soru

Weber'e göre aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin tüm batı dünyası içinde çizdiği genel özelliklerden biri değildir?


Bireyselleşmenin önemli olmaması.
İş ve özel hayatın ayrışması.
Başarının kabul görmesi.
Geleceğe odaklı olma.
Ekonomik başarıya yönelik kişisel motivasyon

10.Soru

"Kurulmuş ve yaşayan bir işletmenin sınırları içindeki tüm alanlarda yeni üründe/hizmette, yönetimde, pazarlamada, satın almada, üretimde, satışta ve bunların fonksiyonlarında yapılan yeniliklerin ticari hale gelme çaba ve sonuçlarıdır" şeklinde yapılan tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?


İç girişimcilik
Ticari girişimcilik
Sosyal girişimcilik
Kadın girişimci
Genç girişimci

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kar formülünün içinde yer alan bileşenlerden değildir?


Maliyet

İdari süreçler

Kar marjı

Gelir modeli

Kaynak hızı


12.Soru

I. Başarı ihtiyacı
II. Risk üstlenme
III. Yüksek kontrol yeteneği
IV. Yenilikçilik

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri girişimcilik karakteri üzerine yapılan araştırmalara göre bazı özel kişilik karakterlerindendir?


Yalnız I

I ve Iı

II ve III

II ve IV

Hepsi


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin üretim sürecine katkılarından biridir?


Kullanılmayan üretim araçlarını belirlemek

Yeni düşünceleri desteklemek

Atıl üretim faktörlerinin değerlendirilmesi

Üretim süreçlerini inceleyip yorumlamak

Üretim hızını belli bir dengede tutmak


14.Soru

I. Risk alma

II. Kalkınma

III. Yaratıcılık

IV. Yenilik

V. Küçülme

Yukarıdakilerden hangileri ekonomik bir faaliyet yaratma süreci olan girişimciliğin ülkelerin ekonomik toplumsal gelişme düzeyine katkı sağlamak adına  bir araya getirdiği süreçleri ifade etmektedir?


I-III-IV

I-II-V

II-III-V

I-IV-V

II-III-IV


15.Soru

Kar formülü nedir?


Müşterinin önem verdiği, çözülmemiş sorununun çözülmesi için yapılan öneridir.
Müşteriye değer sunarken kendisi için de nasıl değer yaratılacağının tasarımıdır.
Müşteri değer önermesinin karlı bir şekilde sunulabilmesi için gerekli olan kaynaklardır.
Şirketin sürekli tekrarladığı işler, şirket kuralları, ölçümler ve normlarıdır.
Yeni ve aynı zamanda farklı iş modellerinin geliştirilmesidir.

16.Soru

"İşletmenin güçlü ve zayıf yönleri betimlenmekte ve hemen devamında çevrede oluşan fırsat ve tehditler değerlendirilmektedir." Verilen tanım iş fikirleri arama ve bulmada yöneticilerin ihtiyaç duyacakları tekniklerden hangisine aittir?


GZFT Analizi

PEST Analizi

Senaryo Analizi

Süreç Analizi

Temel Yetenek Analizi


17.Soru

Küçük ve orta boy işletmeler, Türkiye'deki tüm işletmelerin ne kadarlık bir bölümünü oluşturmaktadır?


%90,3
%93,3
%96,5
%98,3
%99,3

18.Soru

Yaratıcı davranış sürecinde "problem üzerine şuursuzca çalışma" olarak tanımlanan ifade aşağıdakilerden hangisidir?


İlk kavrayış

Hazırlık 

Kuluçka

Aydınlanma

Doğrulama


19.Soru

Tasarım sürecinde Teknik Geliştirme adımından sonra hangi adım gelmektedir?


Pazar Geliştirme

Değerlendirme

Destek ve İlaveler

Yeniden İnovasyon

Pazara Sürme


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ''girişimci endüstriyel bir liderdir'' diyenlerden biri değildir?


Marshall
Say
Sain-Simon
Cantillon
Weber